Vlaanderen wil bedrijven, organisaties en zelfstandigen die evenementen organiseren steunen.

60% van de kosten voor de organisatie van een evenement kan je laten voorschieten door de overheid. 

Hiermee wil zij de sector werkkapitaal aanbieden om te blijven ondernemen. Als het evenement door coronamaatregelen wordt geannuleerd dan valt het voorschot weg en hoef je dit niet terug te betalen.

Dat wil zeggen dat dit voorschot in alle andere gevallen terugbetaald moet worden, ook als het evenement verlieslatend was. Het gaat om minimaal 25 000 euro en maximaal 800 000 euro. Daarvoor voorziet Vlaanderen een budget van 50 miljoen euro.

Organisatoren van evenementen kunnen, in toepassing van een besluit van de Vlaamse regering van 4/09/20 en van een ministerieel besluit van 11/09/20 een voorschot krijgen van 60% van de kost van het evenement, met een minimum van 25.000 en een maximum van 800.000 euro. Het voorschot moet niet terugbetaald worden indien het evenement uiteindelijk verboden wordt. 


Voorwaarden voor de steunaanvrager

De steunaanvrager is een onderneming met een van de volgende rechtsvormen:

 • een natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitvoert
 • een vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht;
 • een vereniging zonder winstoogmerk
 • een buitenlandse onderneming met een statuut dat gelijkwaardig is aan de rechtsvormen hierboven

Bijkomende voorwaarden:

 • De onderneming heeft bovendien een operationele exploitatiezetel in België indien het evenement plaats vindt in het Vlaams Gewest, of een operationele exploitatiezetel in het Vlaams Gewest indien het evenement plaats vindt in het Brussels Gewest. 
 • Een belangrijke voorwaarde is dat de onderneming geen onderneming in moeilijkheden was op 31 december 2019. 
 • De onderneming mag niet onder wetgeving vallen, waarbij ze bijvoorbeeld bescherming tegen schuldeisers gezocht hebben.
 • Een administratieve overheid als vermeld in artikel 14 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, of een buitenlandse vergelijkbare administratieve overheid mag geen dominerende invloed hebben op het beleid van de steunaanvrager.
 • Er is een vermoeden van dominerende invloed als vermeld in het eerste lid, als de steunaanvrager voor 50% of meer van het kapitaal of de stemrechten rechtstreeks of onrechtstreeks in handen is van de administratieve overheid, vermeld in het eerste lid.
 • Het vermoeden, vermeld in het tweede lid, kan weerlegd worden als de steunaanvrager kan aantonen dat de administratieve overheid, vermeld in het eerste lid, in werkelijkheid geen dominerende invloed uitoefent op het beleid van de steunaanvrager. Agentschap Innoveren & Ondernemen neemt daarover een beslissing

Voorwaarden voor het evenement

Evenementen of een samenhangende reeks van evenementen die 

 • plaats vinden in het Vlaams Gewest of in het Brussels Gewest
 • bijdragen tot de heropstart van de volledige Vlaamse evenementensector via het actief creëren van omzet, toegevoegde waarde en directe en indirecte tewerkstelling 
  • bij de steunaanvrager zelf 
  • én bij onderaannemers die aan het evenement meewerken
 • een rendabel business plan kunnen voorleggen
  • rekening houdende met eventuele projectsubsidies voor de realisatie van het evenement
  • en rekening houdende met de op het ogenblik van de aanvraag gekende richtlijnen van de nationale veiligheidsraad, de Vlaamse, provinciale of lokale overheid voor de organisatie van evenementen
 • over voldoende financiering beschikken om georganiseerd te worden, inclusief de gevraagde steun
 • de richtlijnen kunnen naleven van de nationale veiligheidsraad, de Vlaamse, provinciale of lokale overheid. De steunaanvrager voegt bij zijn aanvraag de groene score van de CERM-scan toe

De dag waarop het evenement doorgaat, of de eerste dag van een samenhangende reeks van evenementen, valt na de datum van de indiening van de steunaanvraag.


Oproepen

De eerste oproep voor evenementen die starten in 2020 is lopende van 7 september t/m 2 oktober 2020.

De tweede oproep voor evenementen die plaatsvinden tussen 1 januari 2021 en 1 oktober 2021 vangt aan vanaf 5 oktober t/m 9 november 2020.

De aanvraag kan ingediend worden via deze link:https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/voorschot-voor-organisatoren-van-evenementen/hoe-vraag-je-het-voorschot-aan

 

FAQ

Lees zeker ook de FAQ van Vlaio voor meer informatie via deze link

 

Op 16 september houdt Vlaio een infosessie, inschrijven kan via deze link

 

Wettelijk kader

Het voorlopig ontwerp-besluit kan hier ingekeken worden via een nota aan de Vlaamse Regering en het Besluit van de Vlaamse Regering. Hou er rekening mee dat dit ontwerp-besluit nog kan wijzigen bij de definitieve goedkeuring in september.

Coronalijn ☎️

Cultuurwerkers, culturele organisaties en ondernemingen kunnen bij Cultuurloket terecht voor juridisch en zakelijk advies op maat

Aangezien de nood in de cultuursector hoog is openen we een specifieke coronalijn. Met corona-gerelateerde juridische of zakelijke vragen kan je terecht op het nummer 02 534 18 24. Dit nummer is van maandag tot vrijdag bereikbaar van 10u tot 18u. 

Voor andere juridische en zakelijke vragen verwijzen we naar het contactformulier.