Reizen in coronatijden. 

Reizen naar landen van de EU en Schengenzone.

Reizen naar landen van de EU en van de Schengenzone, inclusief het VK, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen, zijn in principe toegelaten.

Reizen naar gebieden aangeduid als rode zone op de website van de FOD Buitenlandse Zaken zijn niet toegelaten, tenzij voor essentiële verplaatsingen. Verplaatsingen voor professionele activiteiten worden beschouwd als essentiële verplaatsingen. 

Zie ook de vraag “Welke maatregelen zijn van toepassing wanneer je reist vanuit België naar landen van de EU, het Schengengebied en het VK” op info-coronavirus.be

In sommige landen is een coronatest of quarantaine verplicht. Zie de info per land op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.

Reizen naar België vanuit landen van de EU en Schengenzone.

Reizen naar België vanuit landen van de EU en van de Schengenzone, inclusief het VK, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen, zijn toegelaten.

Reizigers uit rode zones moeten in principe een coronatest ondergaan en zich in quarantaine plaatsen (zie de vraag “Wat moet ik verstaan onder quarantaine” op info-coronavirus.be). Voor reizigers uit oranje zones is een test en quarantaine aanbevolen. Je vindt de zones op de website van de FOD Buitenlandse Zaken

Er is echter een uitzondering op de quarantaineplicht voor onder meer “hooggekwalificeerde personen, als hun werk vanuit economisch standpunt noodzakelijk is, en niet kan worden uitgesteld”. Ook artiesten die naar België komen voor een optreden vallen hieronder en moeten dus niet in quarantaine (ook niet als ze langer dan 48h in België blijven). Zie ook de vraag “Wanneer dient een reiziger zich in quarantaine te plaatsen” op info-coronavirus.be.     

Reizigers die met het vliegtuig of per boot reizen, of minstens 48h in België blijven, of terugkeren na een verblijf in het buitenland van minstens 48h, moeten een Public Health Passenger Locator Form invullen. Als ze uit een rode zone komen en minstens 48h in België blijven, krijgen ze een uitnodiging voor een test in een van de testcentra

Voor reizigers uit oranje zones is een test en quarantaine aanbevolen, maar niet verplicht. Je vindt de zones op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.

Zie ook de vraag “Welke maatregelen zijn van toepassing wanneer je reist vanuit de EU, het Schengengebied en het VK” op info-coronavirus.be

Reizen naar landen buiten de EU en Schengenzone

Reizen naar landen buiten de EU en de Schengenzone zijn in principe niet toegelaten.

België laat reizen voor essentiële verplaatsingen toe, daarin begrepen reizen voor professionele activiteiten. Je moet uiteraard ook rekening houden met de reglementering van het land in kwestie. In de reisadviezen per land op de website van de FOD Buitenlandse Zaken kun je terugvinden of je in een bepaald land binnen kunt en onder welke voorwaarden (test, quarantaine enz.). 

Zie ook de vraag “Welke maatregelen zijn van toepassing wanneer je reist van en naar bestemmingen buiten de EU, het Schengengebied en het VK” op info-coronavirus.be

Reizen naar België vanuit landen buiten de EU en Schengenzone

Reizen naar België vanuit landen buiten de EU en Schengen zijn in principe verboden.

Essentiële verplaatsingen zijn toegelaten. Ook verplaatsingen van professionelen in de cultuursector kunnen als essentieel beschouwd worden. De persoon moet een attest van essentiële reis vragen aan de Belgische ambassade. Daarvoor zal hij of zij documenten moeten voorleggen waaruit het essentieel karakter van de reis blijkt, bijvoorbeeld een uitnodiging van de organisator van het evenement (met vermelding van de aard van het evenement, de naam, de functie van de persoon, de data van de voorstellingen, de periode van het verblijf,...), een bevestiging van de lokale overheid dat het evenement mag plaatsvinden, een arbeidscontract,... De ambassade beoordeelt de aanvraag, eventueel in overleg met de Dienst Vreemdelingenzaken.

Naargelang het land zal de persoon ook een visum nodig hebben.

Het is de bedoeling het verbod op niet-essentiële reizen vanuit landen buiten de EU en Schengen geleidelijk op te heffen. De lijst van landen van waaruit je naar de EU kunt reizen zal elke twee weken door de EU herzien worden, waarna België haar positie zal bepalen en de lijst communiceren via de website van de FOD Buitenlandse Zaken

Reizigers die met het vliegtuig of per boot reizen, of minstens 48h in België blijven, of terugkeren na een verblijf in het buitenland van minstens 48h, moeten een Public Health Passenger Locator Form invullen. Als ze uit een rode zone komen en minstens 48h in België blijven, krijgen ze een uitnodiging voor een test in een van de testcentra.

Je vindt meer informatie op de site van de Dienst Vreemdelingenzaken, van het Agentschap Integratie en Inburgering en in de vraag “Welke maatregelen zijn van toepassing wanneer je reist van en naar bestemmingen buiten de EU, het Schengengebied en het VK” op info-coronavirus.be

Relatie werkgever - werknemer

Op deze webpagina van de FOD Werk is een formulier dat werkgevers kunnen meegeven aan werknemers die naar het buitenland moeten. Sommige landen, zoals Frankrijk, vragen zo’n attest. 

Uitleg over de gevolgen wanneer een werknemer in quarantaine moet, bijvoorbeeld na terugkeer uit een land in de rode zone, vind je op deze webpagina van de FOD Werk. 

Optreden in Europa

Op de website van PEARLE (Performing Arts Employers Association League Europe) vind je een kaart waarop je kunt zien vanaf wanneer en waar in Europa terug voorstellingen toegelaten zijn.

Transport van goederen

Op deze site kun je per EU-land nagaan wat de regeling is voor het transport van goederen.

Mobility Information Points

Eventueel kun je contact opnemen met een Mobility Information Point in het land van bestemming. MIP’s zijn centra in Europa en de VS, die artiesten en culturele organisaties bijstaan in de administratieve uitdagingen bij grensoverschrijdend werken (visa, sociale zekerheid, belastingen, douane, …).