De Vlaamse regering heeft een noodfonds van ruim 265 miljoen euro opgericht voor de cultuur-, jeugd- en mediasector, waarvan bijna 65 miljoen bestemd is voor cultuur. 

Organisaties

Alle organisaties met werkingssubsidies konden tot 31 augustus steun vragen voor bijkomende kosten of niet-gerealiseerde inkomsten door de coronacrisis. Hierbij konden ze ook steun vragen voor cultuurwerkers die hun activiteiten afgelast/uitgesteld zagen. Meer info vind je bij het departement CJM.

Heb je als organisatie steun uit het noodfonds voor derden in de waardeketen gevraagd? Het Besluit van de Vlaamse Regering voorziet dat je in dat geval een overeenkomst afsluit met de derde om afspraken te maken rond de betaling van een annulatievergoeding en/of een vergoeding van voorbereidende kosten. Om je hierbij te helpen kan je beroep doen op ons modelcontract.

Laatst gewijzigd: 28/07/2020 - 17:19

Modelovereenkomst Noodfonds: doelgroeporganisatie - begunstigde

Crisisbegeleiding

Financiering en werkingsmiddelen

Vergoedingen en inkomsten

Voorbeelddocumenten

 

Wat met belastingen en btw als je als organisatie een vergoeding uit het noodfonds betaalt aan een derde, of als je als derde zo’n vergoeding krijgt? Daarover vind je info in dit document:

Laatst gewijzigd: 11/08/2020 - 16:24

Vergoeding aan derden via gesubsidieerde organisaties

Cultuurcoronapremie

Werknemers en zelfstandigen, die professioneel actief zijn in de cultuursector, schade geleden hebben door de coronacrisis en die tussen de mazen van de verschillende federale en regionale compensatiemaatregelen vallen, konden tot 31 augustus een cultuurcoronapremie van 1.500 euro aanvragen.

Hier vind je meer info. 

Informatie over de premies voor cultuurwerkers en andere maatregelen, vind je in de vragen en antwoorden voor de cultuursector.
Bij vragen of hulp bij het toepassen van het contract op jouw concrete situatie, kan je steeds met ons contact opnemen via de coronalijn op 02 534 18 24.
 

Info

Wat als je via een SBK of uitzendkantoor gewerkt hebt?
Een van de voorwaarden om de premie te krijgen, is dat je tussen 1 januari en 30 juni 2020 gewerkt hebt in de culturele sector. Het paritair comité van de werkgever kan daarbij van belang zijn. Als je via een SBK of uitzendkantoor gewerkt hebt, wordt echter niet gekeken naar het paritair comité van de werkgever (zijnde het SBK), maar naar dat van de opdrachtgever. Dat zou in de arbeidsovereenkomst vermeld moeten zijn. Voeg daarom een kopie van de arbeidsovereenkomst toe aan de aanvraag.

Heeft de opdrachtgever geen paritair comité (omdat hij geen personeel in dienst heeft), dan zal het ervan afhangen of hij actief is binnen een van de NACE-codes in de culturele sector. De NACE-code van de opdrachtgever vind je in de KBO

Heb je gewerkt als werknemer in de podiumkunsten- of muzieksector, dan val je in elk geval onder PC 304, ongeacht het paritair comité van de werkgever of opdrachtgever.

Wat als je via met een 1bis-contract gewerkt hebt?
Om met een 1bis-contract te werken, heb je een kunstenaarsvisum nodig. Voeg in dat geval een kopie van je kunstenaarsvisum toe aan de aanvraag. 
 

Steden en gemeenten

De steden en gemeenten krijgen dertig procent van het noodfonds, wat neerkomt op 87 miljoen euro. Daarvan zal naar schatting 20 miljoen terechtkomen bij lokale cultuurverenigingen (uit de erfgoedsector, het sociaal-cultureel werk, de amateurkunsten, de kunsten, …).

Neem contact op met je lokaal bestuur als je als lokale vereniging steun nodig hebt. 

Bijkomende middelen

Er gaan ook bijkomende middelen naar het Vlaams Audiovisueel Fonds, Literatuur Vlaanderen, Hefboom en Cultuurloket. Auteurs, vertalers en illustratoren kunnen tot 31 augustus steun vragen aan Literatuur Vlaanderen. Wij organiseren met de bijkomende middelen o.a. crisisbegeleiding.

Coronalijn

Cultuurwerkers, culturele organisaties en ondernemingen kunnen bij Cultuurloket terecht voor juridisch en zakelijk advies op maat

Aangezien de nood in de cultuursector hoog is openen we een specifieke coronalijn. Met corona-gerelateerde juridische of zakelijke vragen kan je terecht op het nummer 02 534 18 24. Dit nummer is van maandag tot vrijdag bereikbaar van 10u tot 18u. 

Voor andere juridische en zakelijke vragen verwijzen we naar het contactformulier .