Op 27 oktober kondigde het Overlegcomité een aantal nieuwe maatregelen aan. 

Er zijn een aantal algemene regels in heel het land: 

 • Nauwe contacten (gedurende meer dan 15 minuten, zonder de veiligheidsafstand van 1,5 m en zonder masker) moeten zoveel mogelijk beperkt worden. Het maximum is beperkt tot 1 persoon per huishouden.
 • Samenscholingen van meer dan vier personen (kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend) zijn niet toegelaten (uitzonderingen: zie verder). Privébijeenkomsten worden beperkt tot 4 dezelfde personen per twee weken met respect voor de afstandsregels.
 • Activiteiten moeten indien mogelijk buiten plaatsvinden. 
 • Een veiligheidsafstand van 1,5 m moet gerespecteerd worden. 
 • Telewerk wordt opnieuw de regel in ondernemingen, voor functies die zich ertoe lenen met respect voor de continuïteit van de activiteiten en dienstverlening. De regel van het telewerk zou voor de professionele kunsten betekenen dat het werk achter de schermen (repetities, creaties etc.) mag blijven doorgaan in de meest veilige omstandigheden (zie de sectorgids van de professionele kunsten).
 • Er geldt een verbod om zich in de openbare ruimte te begeven tussen 24u en 5u, behalve voor essentiële en niet-uitstelbare verplaatsingen zoals dringende medische redenen, professionele verplaatsingen en woon-werkverkeer.
 • Mondmaskers zijn vanaf twaalf jaar verplicht in binnenruimtes. Je mag het afdoen om iets te eten of drinken. Buiten zijn mondmaskers enkel verplicht op drukbezochte plaatsen (bepaald door de lokale overheden). In het Brussels gewest zijn ze overal verplicht. 

Vlaanderen

In Vlaanderen gelden vanaf donderdag 29 oktober en voor onbepaalde tijd strengere regels, waaronder:

 • Sluiting van alle cultuurhuizen (concertzalen, theaters, musea, …), behalve de bibliotheken
 • Sluiting van de bioscopen
 • Alle openbare evenementen zijn verboden
 • Wat jeugdactiviteiten betreft:
  • Activiteiten voor jongeren van 12 jaar en ouder zijn verboden
  • Het aantal deelnemers aan activiteiten voor kinderen tot en met 12 jaar is maximum 50 (inclusief begeleiding) en overnachtingen zijn verboden.

Repetities zijn toegelaten (zie hierna).

Brussels gewest

In het Brussels Gewest zijn alle culturele locaties (theaters, bioscopen, musea, …), in toepassing van een besluit van 26 oktober, van 26 oktober tot 19 november gesloten. Mondmaskers zijn overal verplicht en er is een avondklok van 22 tot 6 uur. 

Openbare bibliotheken mogen hun uitleenactiviteit voortzetten. Alle nevenactiviteiten zijn verboden, behalve voor kinderen tot en met 12 jaar, in het kader van stages of schoolse of buitenschoolse onderwijsactiviteiten.

Repetities zijn toegelaten (zie hierna).

Een volledig overzicht van de Brusselse maatregels vind je hier.
 

Lessen en repetities

Maximaal 50 personen mogen deelnemen aan georganiseerde activiteiten, inclusief bvb. lessen en repetities, in aanwezigheid van een meerderjarige begeleider, en mits naleving van het toepasselijke protocol. Dit geldt zowel in Vlaanderen als in Brussel.

Het Vlaamse basisprotocol cultuur bepaalt onder meer dat:

 • bij zang en blaasinstrumenten geen eten of drinken aangeboden mag worden zolang code rood geldt
 • bij blaasinstrumenten een afstand verplicht is van 2 m rondom of van 1,5 m als er plexischermen zijn
 • voor zang en koren volgende afstandsregels gelden:
  • zonder masker: 3 m rondom
  • met masker: 1,5 m rondom
  • met plexischermen: 1,5 m (en zonder masker)
  • op 1 rij naast elkaar in dezelfde richting: 1,5m afstand (en zonder mondmasker)

Opgelet!

Lokaal kunnen strengere regels gelden. Je vindt een overzicht van de impact van de lokale maatregelen op de cultuursector in de Sectorgids professionele kunsten.

Verschillen tussen de sectoren

Opgelet!

De sectorgids professionele kunsten is altijd de te volgen gids van zodra een activiteit op het podium plaatsvindt (zowel amateur, professioneel, openbaar als privé).

 

De protocollen van toepassing in de Franse Gemeenschap vind je op de site van de FWB. De protocollen van toepassing in de Duitse Gemeenschap staan op de site van Ostbelgien

 

Meer info vind je op de website van de FOD Volksgezondheid en van de FOD Economie

 

☎️ Coronalijn

Heb je korte, punctuele vragen over de corona (steun)maatregelen? Bel onze coronalijn: 02 534 18 24. Elke weekdag tussen 10u en 18u bereikbaar.