Corona slaat hard toe in de cultuursector. Om de pijn te verzachten, nemen de federale en regionale overheden heel wat maatregelen. 

De Wet van 15 juli 2020 tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector voorziet in enkele aanpassingen van de werkloosheidsreglementering:

  • Als je tien artistieke of technisch-artistieke activiteiten kunt aantonen in de periode van 13 maart 2019 tot 13 maart 2020, of twintig arbeidsdagen berekend met de cachetregel in dezelfde periode, heb je recht op een werkloosheidsuitkering van 1 april tot 31 december 2020. 
  • Om het “kunstenaarsstatuut” te krijgen, waarmee we het voordeel bedoelen van het behoud van het bedrag van de uitkering in de eerste periode, moet je 156 arbeidsdagen bewijzen in een periode van 18 maanden. Van die 156 arbeidsdagen moeten er ten minste 104 artistiek of technisch-artistiek zijn. De referteperiode van 18 maanden wordt opgeschort van 13 maart 2020 tot 31 december 2020. Idem voor de periode van 12 maanden, waarin je drie artistieke of technisch-artistieke arbeidsdagen moet kunnen bewijzen om je “kunstenaarsstatuut” te verlengen.  
  • Als je inkomsten uit artistieke activiteiten (behalve lonen), zoals inkomsten uit een zelfstandige activiteit of auteursrechten, hoger zijn dan 4.536,48 euro (netto-belastbaar) per jaar, verlaagt dat het bedrag van je uitkering. Er zal echter geen rekening gehouden worden met auteursrechten en naburige rechten ontvangen tussen 1 april en 31 december 2020. Die kunnen dus onbeperkt gecumuleerd worden met een werkloosheidsuitkering. 
  • Als je een werkloosheidsuitkering krijgt, moet je beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en inspanningen doen om werk te vinden. Je moet enkel artistiek werk zoeken als je in de loop van de laatste 18 maanden 156 arbeidsdagen gepresteerd hebt, waarvan minstens 104 voor artistieke prestaties. De referteperiode van 18 maanden wordt opgeschort van 13 maart 2020 tot en met 31 december 2020. 

Daarnaast is de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen gedurende vijf maanden opgeschort bij Koninklijk besluit van 23 april 2020. Stel dat je eerste of tweede vergoedingsperiode afloopt op 31 mei of op 30 september 2020, en dat je nadien dus een lagere uitkering zou krijgen, dan wordt die vergoedingsperiode verlengd tot respectievelijk 31 oktober 2020 of 28 februari 2021. Zie hierover blz. 56 in de FAQ Tijdelijke Werkloosheid Corona van de RVA.

Meer informatie over artistieke en technisch-artistieke activiteiten en werkloosheid vind je hier