Steun voor zelfstandigen die hun activiteiten moesten onderbreken. 

Crisis-overbruggingsrecht bij onderbreking van de activiteit

Als je je zelfstandige activiteit als gevolg van de coronacrisis minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen onderbroken hebt of onderbreekt in maart, april, mei, juni, juli of augustus, kun je het crisis-overbruggingsrecht aanvragen. Ben je verplicht te sluiten, dan heb je er recht op vanaf de eerste dag.

Als je doorgaans evenementen organiseert die nog steeds verboden zijn in juli en augustus, dan mag je je activiteit omvormen tot bijvoorbeeld het organiseren van kleinere evenementen, met behoud van het recht op het crisis-overbruggingsrecht.

Voor zelfstandigen in hoofdberoep bedraagt de uitkering 1.291, 69 euro per maand zonder gezinslast en 1.614,10 euro per maand mét gezinslast. Idem voor zelfstandigen in bijberoep met een jaarlijks belastbaar inkomen van minstens 13.993,78 euro.

Zelfstandigen in bijberoep met een jaarlijks belastbaar inkomen tussen 6.996,89 en 13.993,77 euro, kunnen een overbruggingsrecht krijgen van 645,85 euro per maand zonder gezinslast en 807,05 euro per maand met gezinslast. Voor zelfstandigen in bijberoep die ook een ander vervangingsinkomen krijgen, bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering, is het totale bedrag geplafonneerd op 1.614, 10 euro.

Het overbruggingsrecht mag onbeperkt gecumuleerd worden met regionale premies (hinder- en compensatiepremie).

Je doet de aanvraag bij je sociaal verzekeringsfonds met dit formulier. In tegenstelling met dat van de maand mei, moet je het overbruggingsrecht van juni uitdrukkelijk aanvragen, ook al heb je het al ontvangen in maart, april of mei.

Meer info vind je op de site van het RSVZ.

Crisis-overbruggingsrecht bij de heropstart van je activiteit (relance-uitkering)

In juni, juli en augustus kunnen zelfstandigen waarvan de activiteit op 3 mei 2020 nog verboden was of beperkt als gevolg van verplichte sluiting, en waarvan de omzet of bestellingen als gevolg van de  coronacrisis tijdens het tweede kwartaal van dit jaar met minstens 10% is gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, een overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart krijgen.

De bedragen zijn dezelfde als in geval van onderbreking van de activiteit. Je kunt de uitkering niet cumuleren met het corona-overbruggingsrecht bij onderbreking van de activiteit.

Je doet de aanvraag bij je sociaal verzekeringsfonds.

Meer info vind je op de site van het RSVZ.