De coronacrisis heeft een enorme impact op de cultuursector. Met een Herstel Cultuurkrediet kan je deze moeilijke periode overbruggen.

Bestaande initiatieven die voor de crisis leefbaar waren kunnen tot 100.000 renteloos lenen. De maximale looptijd is zes jaar. Tijdens het eerste jaar moet je geen aflossingen betalen.

Je komt enkel in aanmerking voor een Herstel Cultuurkrediet als je geen lening krijgt bij de bank of geen gebruik kan maken van andere federale of Vlaamse kredietmaatregelen naar aanleiding van de coronacrisis.

Enkel wie professioneel actief is in de cultuursector, kan een Cultuurkrediet aanvragen.

Wat verstaan we onder professioneel?

Om een Cultuurkrediet aan te vragen moet je een ondernemingsnummer hebben. Dat betekent dat je zelfstandig in hoofd- of bijberoep bent. Dan ben je een natuurlijk persoon.

Of je bent een rechtspersoon. Dat betekent dat je een organisatie bent zoals een vzw, bv, cv, …

Wat verstaan we onder cultuursector?

 • Audiovisuele sector
 • Beeldende kunsten
 • Boekenvak
 • Circuskunsten
 • Cultureel roerend erfgoed
 • Gaming
 • Muziek
 • Nieuwe mediakunst
 • Podiumkunsten
 • Sociaal-cultureel volwassenenwerk
 • Vormgeving (inclusief design en mode)

Een Herstel Cultuurkrediet aanvragen

Het Herstel Cultuurkrediet kan je aanvragen tot 1 december 2020.

Je aanvraag dien je in bij Hefboom.

Wil je hulp bij de opmaak van je financieel plan of dossier? Onze consulenten kunnen je helpen. 

Maak een afspraak.