Bij ministerieel besluit van 23 maart 2020, werden cafés, winkels, inrichtingen die behoren tot de culturele sector enz., verplicht te sluiten. Op basis van een Besluit van de Vlaamse Regering kunnen de uitbaters een hinderpremie krijgen. 

Het moet gaan over de sluiting van een ruimte waar prestaties geleverd worden voor het publiek. Marktkramers of circusgezelschappen, met ambulante uitbatingen, komen ook in aanmerking. Een fotograaf met een eigen winkel heeft recht op de hinderpremie. Een fotograaf, zelfstandige muzikant of geluidstechnicus, die geen fysieke locatie heeft die publiek toegankelijk is, niet (maar eventueel heeft hij recht op het overbruggingsrecht of de compensatiepremie). 

De premie bedraagt 4.000 euro (per vestiging), verhoogd met 160 euro per verplichte sluitingsdag vanaf 6 april. De hinderpremie liep af op 12 juni, maar wordt verlengd voor zaken die nog niet mogen heropenen, zoals bioscopen. Meer informatie daarover vind je op de website van VLAIO.

Deze maatregel geldt niet alleen voor zelfstandigen en vennootschappen, maar ook voor verenigingen met minstens één voltijdse werknemer. Zelfstandigen in bijberoep komen in aanmerking als ze minstens de minimum sociale bijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep betalen, dat is als hun netto belastbaar inkomen per jaar hoger is dan 13.993,76 euro.

Verschillende organisaties die samen een ruimte uitbaten, kunnen de premie slechts één keer krijgen. Verschillende organisaties die meerdere zaken uitbaten op hetzelfde adres (bv. café op gelijkvloers en tentoonstellingsruimte op de eerste verdieping), kunnen elk de hinderpremie krijgen. Wanneer een organisatie meerdere ruimtes uitbaat, kan ze voor elke ruimte de premie krijgen, met een maximum van vijf. Voorwaarde is dat in elke vestiging minstens één voltijds personeelslid werkt.

Je kon de premie aanvragen tot en met 30 juni 2020. Je vindt meer informatie op de website van VLAIO

Brussel

Op basis van een besluit van de Brusselse regering van 7 april 2020, kun je een hinderpremie van € 4.000 krijgen als je zaak verplicht moet sluiten.

De cultuursector (kunsten, culturele centra, bibliotheken, musea, …) is echter uitgesloten (tenzij je bijvoorbeeld ook een café uitbaat). Cinema’s en organisaties die recreatieve en vrijetijdsactiviteiten aanbieden komen wél in aanmerking.

Je kon de premie aanvragen tot 1 juni.

Wallonië

Als je een vestiging hebt in Wallonië en je bent actief in een van de sectoren die in aanmerking komen (onder meer de sector evenementen), kun je een eenmalige hinderpremie krijgen van 5.000 euro.