De Vlaamse regering heeft een noodfonds van ruim 265 miljoen euro opgericht voor de cultuur-, jeugd- en mediasector, waarvan bijna 65 miljoen bestemd is voor cultuur. 

Organisaties

Alle organisaties met werkingssubsidies kunnen steun vragen voor bijkomende kosten of niet-gerealiseerde inkomsten door de coronacrisis. Hierbij kunnen zij ook steun vragen voor cultuurwerkers die hun activiteiten afgelast/uitgesteld zagen. Meer info vind je op bij het departement CJM. Zij organiseren ook een webinar op 4 augustus. 

Vraag je als organisatie steun uit het noodfonds voor derden in de waardeketen? Het Besluit van de Vlaamse Regering voorziet dat je in dat geval een overeenkomst afsluit met de derde om afspraken te maken rond de betaling van een annulatievergoeding en/of een vergoeding van voorbereidende kosten. Om je hierbij te helpen kan je beroep doen op ons modelcontract.

Laatst gewijzigd: 28/07/2020 - 17:19

Modelovereenkomst Noodfonds: doelgroeporganisatie - begunstigde

Crisisbegeleiding

Financiering en werkingsmiddelen

Vergoedingen en inkomsten

Voorbeelddocumenten

Bij vragen of hulp bij het toepassen van het contract op jouw concrete situatie, kan je steeds met ons contact opnemen via de coronalijn op 02 534 18 24.

Cultuurcoronapremie

Werknemers en zelfstandigen, die professioneel actief zijn in de cultuursector, schade geleden hebben door de coronacrisis en die tussen de mazen van de verschillende federale en regionale compensatiemaatregelen vallen, kunnen een cultuurcoronapremie van 1.500 euro aanvragen.

Hier vind je meer info en kan je de premie hier aanvragen tot 31 augustus (om 15 uur). 

Steden en gemeenten

De steden en gemeenten krijgen dertig procent van het noodfonds, wat neerkomt op 87 miljoen euro. Daarvan zal naar schatting 20 miljoen terechtkomen bij lokale cultuurverenigingen (uit de erfgoedsector, het sociaal-cultureel werk, de amateurkunsten, de kunsten, …).

Neem contact op met je lokaal bestuur als je als lokale vereniging steun nodig hebt. 

Er gaan ook bijkomende middelen naar het Vlaams Audiovisueel Fonds, Literatuur Vlaanderen, Hefboom en Cultuurloket. Auteurs, vertalers en illustratoren kunnen tot 31 augustus steun vragen aan Literatuur Vlaanderen. Wij organiseren met de bijkomende middelen o.a. crisisbegeleiding