Een premie voor ondernemingen die 60% omzetverlies leden door de coronacrisis. 

In toepassing van een besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020 kunnen ondernemingen een ondersteuningspremie krijgen, als ze:

  • hun zaak verplicht hebben moeten sluiten, en in de eerste maand na de heropening 60% omzetverlies geleden hebben, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, als gevolg van door de Veiligheidsraad opgelegde exploitatiebeperkingen. Of
  • hun zaak niet hebben moeten sluiten, en in mei 2020 60% omzetverlies geleden hebben, vergeleken met de maand mei 2019, als gevolg van door de Veiligheidsraad opgelegde exploitatiebeperkingen

Voor starters wordt de gerealiseerde omzet vergeleken met de geschatte omzet volgens het financieel plan.

Deze maatregel geldt voor:

  • zelfstandigen in hoofdberoep
  • zelfstandigen in bijberoep met een netto belastbaar inkomen in 2019 van minstens 13.993,78 euro
  • zelfstandigen in bijberoep met een netto belastbaar inkomen in 2019 van minstens 6.996,78 euro, die minder dan 4/5e werken als werknemer
  • vennootschappen met minstens één voltijdse werkende vennoot of werknemer
  • verenigingen met een economische activiteit en minstens één voltijdse werknemer.

De premie bedraagt 2.000 euro per exploitatiezetel met minstens één voltijdse werknemer. Voor zelfstandigen in bijberoep met een netto belastbaar inkomen in 2019 van minder dan 13.993,79 euro, bedraagt ze 1.000 euro.

Je kunt de premie tot 15 augustus aanvragen bij VLAIO