Zodra mensen beslissen om samen een gemeenschappelijk doel te realiseren, ontstaat een feitelijke vereniging. 

Gemeenschappelijk doel

Een feitelijke vereniging streeft een gemeenschappelijk doel na. Er is geen enkele formaliteit vereist om ze op te richten: geen publicatieverplichting, noch de verplichting om statuten op te stellen. Om discussies te vermijden, stellen de leden bij voorkeur een intern reglement met afspraken op. 

Een feitelijke vereniging mag geen winsten uitkeren aan haar leden, anders herkwalificeert de fiscus haar als een maatschap

Geen rechtspersoonlijkheid

Een feitelijke vereniging heeft geen rechtspersoonlijkheid. Ze heeft dus geen afgescheiden vermogen en kan in principe niet afzonderlijk optreden. Dit betekent dat de individuele leden van de vereniging zich persoonlijk verbinden, waardoor ze persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden.

Bij eventuele schade of schulden kunnen schuldeisers het persoonlijk vermogen van de leden aanspreken. De leden genieten bijgevolg weinig bescherming

Opletten met btw

Verricht de feitelijke vereniging activiteiten die btw-plichtig zijn? In dat geval vraag je een btw-nummer aan  via het bevoegde btw-kantoor. Je rekent btw aan op de activiteiten via een factuur en stort de btw door aan het btw-kantoor. 

 • Heeft de vereniging een omzet lager dan 25.000 euro, dan kan je een vrijstelling van btw aanvragen (je hebt wel nog steeds een btw-nummer nodig). Je rekent dan geen btw aan en kwartaalaangiftes vallen weg.
 • Oefent de feitelijke vereniging activiteiten uit die niet onderworpen zijn aan btw? Dan heb je geen btw-nummer nodig.

Laat je steeds goed informeren als je economische activiteiten uitoefent met een feitelijke vereniging.

Tips bij de oprichting

 • Kies een naam voor de vereniging;
 • Breng een bepaalde structuur aan in de vereniging (bijvoorbeeld een ledenvergadering en een bestuur);
 • Maak beperkte statuten of een intern reglement op (dit is een document waar de basisregels van de vereniging in staan neergeschreven);
 • Laat de statuten of het intern reglement door iedereen ondertekenen;
 • Voer geen te complexe boekhouding;
 • Zorg ervoor dat de administratie correct en transparant gebeurt;
 • Houd een duidelijke lijst bij van alle inkomsten en uitgaven;
 • Keer nooit geld uit aan een van de leden van de vereniging, zonder juiste papieren;
 • Maak een aparte kassa of open een bankrekening op naam van de feitelijke vereniging; 
 • Sluit een verzekering af voor de feitelijke vereniging;
 • Werk met lasthebbers voor de feitelijke vereniging. De lasthebbers die optreden in naam van de feitelijke vereniging maken zich steeds zo kenbaar.