Zodra mensen beslissen om samen een gemeenschappelijk doel te realiseren, ontstaat er een feitelijke vereniging. 

Gemeenschappelijk doel

Een feitelijke vereniging streeft een gemeenschappelijk doel na. Er is geen enkele formaliteit vereist om ze op te richten: geen publicatieverplichting, noch de verplichting om statuten op te stellen. Om discussies te vermijden, stellen de leden bij voorkeur een intern reglement met afspraken op. 

Een feitelijke vereniging mag geen winsten uitkeren aan haar leden, anders herkwalificeert de fiscus haar als een maatschap. 

Geen rechtspersoonlijkheid

Een feitelijke vereniging heeft geen rechtspersoonlijkheid. Ze heeft dus geen eigen vermogen en kan niet afzonderlijk optreden. Dit betekent dat de individuele leden van de vereniging zich persoonlijk verbinden, waardoor ze persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden.

Bij eventuele schade of schulden kunnen schuldeisers het persoonlijk vermogen van de leden aanspreken. De leden genieten bijgevolg weinig bescherming