Ticketverkoop, verkoop van werken, workshops, lesgeven, horeca, royalties, ...

Al deze en vele andere activiteiten zorgen voor inkomsten die eigen zijn aan je organisatie of activiteit. In cultuur wordt wel eens aangegeven dat subsidies best de vaste kosten dekken en de andere inkomsten alle variabele kosten. Klinkt logisch gezien de variabele kosten toenemen naarmate er activiteiten plaatsvinden en deze in se een inkomen kunnen genereren. 

 Maar volstaan subsidies? Er zal wellicht een eigen inspanning nodig zijn, de eigen inbreng. Maar wat is dan eigen vermogen? En hoe zit het met de aanvullende financiering? 

 Heb je voldoende inkomsten? Dat betekent dat er moet nagedacht worden over je prijszetting en verdienmodel in relatie tot je kernwaarden en missie. Dan komen we uit bij je ondernemingsplan. Je verdienmodel staat in rechtstreeks verband tot de relatie die je opbouwt met je toeschouwer of publiek. Of zelfs een stap verder met de omgeving waarin je organisatie zich bevindt of wil bevinden.  Denk aan friendraising. 

Of we zullen zeggen ‘iedereen bedienen is niemand bedienen’.