Hoe vind je een weg tussen al de verschillende oproepen en calls? 

EU-financieringsgids voor cultuur

De Europese Commissie heeft een financieringsgids gepubliceerd die alle beschikbare financiering op EU-niveau voor de culturele en creatieve sectoren in kaart brengt. 

CulturEU, een one-stop shop voor EU-financiering, bevat in totaal 75 financieringsmogelijkheden uit 21 verschillende EU-programma's, van Creative Europe en Horizon Europe tot de structuurfondsen en InvestEU.  

Programma’s die niet onmiddellijk worden geassocieerd met de culturele en creatieve sectoren, en soms over het hoofd worden gezien, worden nu ook gelinkt aan jouw project. 

Hoe werkt deze CulturEU-financieringsgids? 

In de tool beantwoord je een aantal eenvoudige vragen op basis van de sector waarin je werkzaam bent, het type organisatie dat je vertegenwoordigt en de fincieringssteun die je zoekt. 

Het resulstaat is een oplijsting van relevante financieringsbronnen en oproepen die het beste aansluiten bij jouw behoeften. 

Call for proposals

Subsidies van Europa vertrekken van ‘Calls for Proposals’. Dit zijn oproepen voor projectvoorstellen die tot doel hebben activiteiten te financieren die de beleidsdoelen van de EU helpen realiseren.  

De EU werkt met zevenjarige programma’s waarin de algemene uitgangspunten staan waar de EU financiering voor wil geven. Elk jaar zijn er nieuwe jaarprogramma’s waarin de jaarlijkse beleidsfocus, publicatiedata en deadlines van de calls beschreven worden.  

Vergelijking

Dit kan je vergelijken met de Vlaamse subsidies voor de Kunsten. De minister van cultuur schrijft een beleidsnota waarin hij/zij de prioriteiten voor het beleidskader voor de kunsten vastlegt. Bij het indienen van een subsidieaanvraag zullen de beoordelaars nagaan of jouw project rekening houdt met de belangrijkste punten uit de strategische visienota. 

Europese financiering werkt met calls die de beleidsprioriteiten moeten vervullen. Als je de beleidsprioriteiten uit het meerjaren- of de jaarlijkse programma's kent, kan je jouw project hierop afstemmen. 

Partners zoeken

Als je een geschikte call for proposals hebt gevonden bij een Europees programma en denkt een kans te maken, dan is de eerste stap om inspiratie op te doen bij eerder gefinancierde projecten binnen deze regeling.

Niet alleen kun je hieruit afleiden wat voor projecten goed liggen bij de beoordelaars, het geeft ook een beeld van de Europese sector en welke organisaties hier al actief in zijn. Mogelijks vragen zij zelf opnieuw EU-financiering aan, en kunnen het dus potentiële samenwerkingspartners worden. 

Bij veel financieringsregelingen is het namelijk een vereiste om met meerdere organisaties uit verschillende landen een aanvraag in te dienen. Als je organisatie nog niet internationaal werkt, is het wellicht zinvol om aan te sluiten bij een bestaand project en niet meteen zelf een nieuw samenwerkingsverband op te starten als hoofdaanvrager. 

Hulp inroepen

Voor bijna alle programma’s zijn er nationale informatiediensten in het leven geroepen die als taak hebben om informatie te delen over de Europese financieringsmogelijkheden. Zo is er voor het Creative Europe Programma een Creative Europe Desk Vlaanderen, en voor de Erasmus+ programma’s kan je terecht bij Jint en Epos.  

Ben je nog niet zeker of EU-financiering iets voor jou is of heb je nood om even samen te kijken naar je begroting? Daarvoor kan je bij Cultuurloket terecht. Stel gerust je vragen via het contactformulier.  

FAQ Europese financiering

Op 27 april 2021 werd een webinar georganiseerd door het Departement Cultuur, Jeugd en Media, Cultuurloket en VLEVA om de brede creatieve, culturele en audiovisuele sectoren te informeren over EU-subsidiemogelijkheden.  

In dit document kan je antwoorden vinden op de meest gestelde vragen tijdens het webinar ‘EU-financieringskansen voor de creatieve, culturele en audiovisuele sectoren’.

Het volledige webinar kan je hier herbekijken.