Horizon Europe is het Europese programma voor de financiering van onderzoek en innovatie voor de periode 2021 - 2027.

Het is de opvolger van Horizon 2020 (periode 2014 - 2020).  

Afhankelijk van de doelstelling kunnen zowel individuen, ondernemingen, universiteiten, onderzoeksinstellingen als organisaties voor technologieverspreiding deelnemen. Het subsidiepercentage bedraagt 70% of 100% van de toegestane kosten. 

Voor wie?

De steun binnen Horizon Europe kan bekomen worden door zowel starters, kmo's als grote ondernemingen, overheden, universiteiten, onderzoeksinstellingen en organisaties voor technologieverspreiding. 

De doelgroep is bijgevolg zeer breed maar binnen elke uitdaging wordt er wel gefocust op bepaalde groepen. 

Prioriteiten?

Horizon Europe bestaat uit 3 pijlers met elk zijn eigen prioriteiten.  

  1. Excellent Science  
  2. Global Challenges and Industrial Competitiveness  
  3. Innovative Europe 

In het hele programma wordt de interactie tussen wetenschap, technologie, sociale wetenschappen en geesteswetenschappen aangemoedigd, met inbegrip van de inbreng van de culturele en creatieve sector.

De belangrijkste doelstellingen zijn het bewerkstelligen van duurzame innovatie, het scheppen van aantrekkelijke en creatieve banen, het verbeteren van het gebruik van digitale technologieën en het bevorderen van onderwijs en betrokkenheid van de burgers. 

Wat zit er in voor cultuur?

Op het eerste zicht lijkt Horizon Europe niet erg toegankelijk voor culturele projecten. Aangezien Horizon Europe echter niet alleen academische en onderzoeksorganisaties ondersteunt, maar ook financiering biedt aan een breed scala van openbare en particuliere instellingen, staat het ook open voor culturele en creatieve instellingen en industrieën.  

Binnen de 2de pijler zijn er 3 prioriteiten:

  • Verbetering van de democratie en het bestuur 
  • Cultuur, cultureel erfgoed en creativiteit 
  • Beheersing van sociale en economische veranderingen 

Hoewel de eerste en derde prioriteit ook geschikt zijn voor culturele projecten, is het duidelijk dat de tweede prioriteit het meest relevant is. In dit licht moeten de activiteiten de bescherming en de restauratie van het cultureel erfgoed verbeteren en een grotere betrokkenheid en een betere toegang tot het erfgoed, met inbegrip van digitale instrumenten, vergemakkelijken.  

Openstaande oproepen?

Een overzicht van de open calls kan je vinden op de website van de Europese Comissie.  

Tip: kijk ook eens op de site van Vleva bij de openstaande calls. Door te sorteren op programma (in dit geval Horizon Europe) en op thema (Cultuur en Media) vind je de calls en de bijhorende deadlines.  

Waar kan je terecht?

NCP Flanders:

Contact gegevens voor Cluster 2: manhei.to@fwo.be  +32 2 550 15 55  

In deze explainer-video van Vleva wordt het programma nog eens uitgelegd: