Cultuur wordt beschouwd als een belangrijke pijler van de EU. aangezien zij in belangrijke mate bijdraagt tot de sociale samenhang, de totstandbrenging van een gemeenschappelijk gevoel van samenhorigheid en de bevordering van gemeenschappelijke waarden en culturele verscheidenheid.

Want cultuur draagt in belangrijke mate bij tot de sociale samenhang, de totstandbrenging van een gemeenschappelijk gevoel van samenhorigheid en de bevordering van gemeenschappelijke waarden en culturele verscheidenheid.

Om die reden wordt cultuur in het Verdrag over de werking van de EU omschreven als een sectoroverschrijdend gebied dat bruggen slaat naar en synergieën creëert met andere beleidsterreinen.  

Daarom staat een breed scala aan Europese financieringsinstrumenten open voor culturele en creatieve projecten. Het belangrijkste subsidie programma voor Cultuur van de EU is Creative Europe, maar ook bij Erasmus+, Interreg/EFRO, Horizon Europe en andere subsidieprogramma’s kan de cultuursector terecht.  

Waar begin je als je op zoek bent naar Europese subsidies?

Met deze video ‘Europese subsidies voor dummies’ van Vleva krijg je een overzicht van het wat en hoe van Europese subsidies.