Een achtergestelde lening speelt een belangrijke rol bij de aanvraag van een financiering.

Wat betekent achtergesteld?

Op het ogenblik dat je onderneming het ondanks je inspanningen niet haalt en op een faillissement afstevent, wordt er een curator of vereffenaar aangesteld die jouw onderneming overneemt en alle schulden en tegoeden tracht te vereffenen. Met andere woorden, de uitstaande facturen die je nog moest ontvangen worden opgevorderd, de materialen en eigendommen in je onderneming worden ten gelde gemaakt, de bankrekening van je onderneming wordt geblokkeerd.   

Dan kijkt de vereffenaar na wat er nog betaald moet worden: uitstaande leningen, belastingen, BTW afrekening, lonen, RSZ, facturen die nog niet betaald werden. Deze worden in kaart gebracht en dan volgens wettelijke normen geordend in volgorde wie eerst uitbetaald wordt.   
  
Het spreekt voor zich dat wie eerst aan de beurt komt, het meeste kans heeft op terugbetaling. Daarbij is het van groot belang welke zekerheden werden onderhandeld bij uitstaande schulden. Bv op een gebouw in eigendom van de vennootschap zal er mogelijk een hypotheek rusten, de opbrengst van de verkoop gaat dan eerst naar de terugbetaling van alle leningen gekoppeld aan die hypotheek, wat eventueel nog overblijft kan dienen om de andere schulden terug te betalen.   
  
Een achtergestelde lening plaatst zich op het einde van de wachtrij. Er is overeengekomen dat eerst de andere schuldeisers worden uitbetaald (uitgezonderd de aandeelhouder), en als er nog iets overblijft dan pas de achtergestelde lening.   

Elke lening kan achtergesteld worden, dit doe je door een overeenkomst op te stellen en toe te voegen aan je kredietcontract.  

Kredieten zoals CultuurkredietWinwinlening, Microkrediet van Microstart zijn sowieso achtergesteld omdat de aanbieders het risico op niet-terugbetaling op zich willen nemen en zodoende bijdragen aan de opbouw van je eigen vermogen. Via deze kredieten kan de bank bereid zijn om te  co-financieren. Dit betekent dat een deel van je krediet behoefte wordt ingevuld met een achtergestelde lening en een deel via traditioneel (en soms goedkoper) bankkrediet.   

 

In dit webinar verkennen we de verschillende financieringsvormen die in een organisatie of onderneming kunnen toegepast worden: