De verschillende soorten leningen of kredieten die je bij een bank kan aangaan. 

Wat is een bank? 

Voordat we de kredieten gaan bekijken die je bij een bank zou kunnen afsluiten, verdiepen we ons even in wat een bank is. Een bank is in grondbeginsel een tussenpersoon die geld van spaarders beheert en met dat geld een lening geeft aan wie geld te kort heeft. Dat wil zeggen dat geld dat voor een lange tijd wordt vastgezet, ook voor lange tijd kan uitgeleend worden en andersom.   

Een bank neemt geen risico 

Het is dan ook quasi onmogelijk om met het geld van spaarders te gaan speculeren. Zo zou het risico ontstaan dat de spaarder die in vertrouwen zijn geld op rekening heeft gezet, zijn geld verliest. Daarom zal een bank enkel een lening geven als het risico op verlies zo klein mogelijk of nihil is. Ze is verplicht om 2 regels te volgen:  

  • Kan de ontlener de aflossingen terugbetalen volgens de situatie zoals ze vandaag is?  
  • Kan de bank terugvallen op een waarborg als de situatie van de ontlener verslechtert en deze de aflossingen niet meer kan terugbetalen? 

Hoe benader je de bank?

Als je een bank benadert kan je best even de bril van de bank opzetten en je aanvraag voorbereiden:   

  • Kan je aantonen dat je kan terugbetalen? Verzamel financiële informatie over de voorbije drie jaar zoals je aanslagbiljet, cijfers van je onderneming, eventueel een orderboek, een financieel plan als je starter bent. Toon aan dat er een zekere continuïteit zit in je inkomsten, ook al zijn deze met ups en downs.  
  • Heb je eventueel een waarborg waar de bank kan op terugvallen? Als je voldoende inkomsten kan aantonen, kan je mogelijk gebruik maken van de PMV waarborgregeling.   

Types bankkredieten

Investeringskrediet   

Je wil zaken aankopen die langer dan 1 jaar meegaan en waarvoor je een afschrijvingstabel zal opmaken. Hier denken we ook aan de aankoop van onroerend goed indien dit wordt aangekocht door een rechtspersoon.  

Kaskrediet  

Je wil flexibiliteit om nu en dan negatief op de rekening te gaan. Door de aard van je activiteit kan dit een logische noodzaak zijn. Je moet immers eerst kosten maken voordat je inkomsten op rekening komen. Om uit te rekenen hoeveel kaskrediet je nodig hebt kan je een kasplan opmaken of je werkingskapitaal berekenen. Je kaskrediet ligt meestal tussen de 5% en 10% van je jaaromzet. De rente van een kaskrediet ligt hoog.  

Straight Loan  

Een Straight Loan is het grote broertje van het kaskrediet en gaat over een voorschot van 100 000 euro of meer dat al dan niet in stukjes opgenomen kan worden. Een straight loan is goedkoper dan een kaskrediet.  

Overbrugging  

Je hebt in januari goedkeuring voor je subsidie gekregen. Je kan nu starten met je project, maar, het geld wordt pas in mei op de rekening gestort. Om deze periode te overbruggen kan je krediet aangaan. De subsidie wordt dan in pand genomen.  

Huurgarantie  

Je hebt besloten om een pand te huren van waaruit je organisatie kan werken. Daarvoor moet een huurwaarborg geplaatst worden. In plaats van je kasliquiditeiten voor lange tijd vast te zetten, kan je aan de bank vragen of zij zich voor jou garant stelt. In geval van een schadegeval zal de bank de verhuurder betalen en nadien bij jou aankloppen om de huurwaarborg te recupereren.   

Proactieve fiscale en sociale kredieten  

Van sommige uitgaven weet je dat ze eraan komen en dat ze betaald moeten worden. We spreken dan over belastingen en als je personeel hebt over de vakantiegelden en eindejaarspremies. Hiervoor kan je vrij gemakkelijk en goedkoop krediet krijgen. Het kan helpen om die uitgaven over 12 maanden te spreiden in plaats van in één keer te betalen waardoor je misschien een tekort op je bankrekening krijgt. Deze kredieten zijn doorgaans een stuk goedkoper dan een kaskrediet.  

Woonkrediet  

Individuen en zelfstandigen die een woning aankopen die ze voor meer dan 50% privé zullen gebruiken, kunnen bij de bank terecht voor een woonkrediet. In het geval meer dan 50% van de woning professioneel wordt gebruikt, of wanneer de aankoper een rechtspersoon is zoals een vzw of bv, dan val je terug op een investeringskrediet. Dit zijn verschillende type kredieten met andere voorwaarden. De inhoud van aankoopakte zal daarin ook een beslissende rol spelen. Vraag daarover tijdig informatie bij je bank zodat je goed voorbereid bent.   

 

In dit webinar verkennen we de verschillende financieringsvormen die in een organisatie of onderneming kunnen toegepast worden: