Een investeringsmaatschappij focust zich op een specifieke sector of regio die ze wil ondersteunen.

Zij beschikken over financiële middelen om kredieten uit te schrijven of te participeren in een onderneming door de aankoop van aandelen. Zij kunnen zowel investeerder als financier zijn. Meestal hebben ze daarvoor een aantal standaard formules maar kan er evengoed op maat gewerkt worden, dit gaat van kleine microkredieten tot grote participaties. 

Waardevolle coaching en begeleiding 

Naast kredieten kan je bij hen ook terecht voor waardevolle ondersteuning of begeleiding.  

Zij zijn sterk geïnteresseerd in je project en aanpak. Door hun ervaring in die specifieke sector of regio kunnen zij je waardevolle feedback geven.   

In ruil hiervoor vragen zij een goed uitgewerkt ondernemings- en financieel plan.   

Enkele voorbeelden

Hefboom  

Sinds 2019 kan je bij Hefboom terecht voor het Cultuurkrediet.  

Zij verschaft investeringskrediet, overbruggingskrediet (voor subsidies), werkkapitaal, een microkrediet of krediet op maat van je werking. Elk van deze kredieten kenmerkt de ambitie om bij te dragen tot een sociale en duurzame samenleving. Ze helpt individuen, organisaties en ondernemers om een positieve maatschappelijke impact te genereren.   

Hefboom biedt individuele personen, bedrijven, verenigingen en openbare besturen diverse investeringsmogelijkheden aan. Met de financiële middelen die daaruit voortvloeien, verstrekt Hefboom kredieten aan sociale en duurzame projecten en ondernemingen, alsook aan mensen die een eigen zaak willen opstarten maar geen toegang hebben tot bankkrediet. Hefboom ondersteunt sociale ondernemingen ook met managementadvies en -begeleiding, en biedt andere vormen van dienstverlening aan, zoals project- en aandeelhoudersmanagement. Het aanbod van Hefboom speelt in op de concrete behoeften van sociale ondernemingen, met name op het vlak van professionalisering en schaalvergroting.   

MicroStart 

MicroStart is een instelling die microkredieten verleent in België. Zij financiert starters en gevestigde ondernemers die willen groeien met behulp van kleine leningen. Bovendien zorgt MicroStart voor gratis begeleiding mits een uitgebreid gamma aan gratis diensten en advies (coaching en opleidingen). Deze diensten worden vooral door ervaren vrijwilligers geleverd.  

Volgens MicroStart heeft iedereen, los van inkomen, opleiding of herkomst een onvervreemdbaar recht op economisch initiatief en het recht om het lot in eigen handen te nemen.  
De waarden van microStart zijn vertrouwen, solidariteit, respect, professionalisme en innovatie.   

Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM)   

LRM is een investeringsmaatschappij die economische groei in Limburg ontgint en stimuleert. Zij zorgt voor een stevige basis zodat bedrijven en projecten die jobs in Limburg creëren kunnen groeien. Hun financiële middelen en expertise zorgen, samen met de troeven van Limburg, voor een unieke voedingsbodem.  

Elke ondernemer met een Limburgs investeringsproject voor de toekomst kan contact opnemen met LRM om een financiering te bekomen.

Brusoc

Brusoc is een onderdeel van Finance&Invest.Brussels (Societé Régionale d’Investissement de Bruxelles), een investeringsmaatschappij die krediet verschaft en investeert in ondernemingen die gevestigd zijn in Brussel.

Brusoc richt zich specifiek naar particulieren, zeer kleine ondernemingen, sociale ondernemingen, coöperatieven en non-profitorganisaties. 
Deze kredieten liggen tussen 2500 en 100 000 euro. 

Credal

Credal biedt leningen voor sociale ondernemingen in Franstalig Brussel en Wallonië. Culturele ondernemers in Brussel met een sociale dimensie kunnen ook hier aankloppen voor microkrediet. Vergelijkbaar met wat Hefboom doet in Vlaanderen.

 

In dit webinar verkennen we de verschillende financieringsvormen die in een organisatie of onderneming kunnen toegepast worden: