De boodschap van PMV luidt: “Wie in Vlaanderen wil ondernemen, moet daarvoor de financiering kunnen vinden. PMV wil elk goed team met een sterk plan helpen om de financiering rond te krijgen die ondernemersdromen mogelijk moet maken.”

Participatiemaatschappij Vlaanderen, of kortweg PMVZ is de investeringsmaatschappij van de Vlaamse Overheid. De overheid voorziet heel wat maatregelen op vlak van financiering. Deze kunnen je helpen om een optimale financieringsmix te bekomen. Daarvoor hebben zij een aantal formules uitgewerkt die aangepast zijn naargelang de doelgroep. Soms zijn ze financier, soms zijn ze investeerder, soms garantieverlener.

PMV is het overkoepelende merk voor de Startlening, de Cofinanciering, de Cofinanciering+, de WinWinlening, de Waarborglening en het Vriendenaandeel.

Hier beperken we ons tot de financieringen voor starters, groeiers en ondernemers. Dit betekent dat de financieringen enkel toegankelijk zijn voor éénmanszaken en KMO’s.

Soms kunnen vzw’s in aanmerking komen mits minstens 50% van hun inkomen uit normale economische activiteiten voortkomt.  

We bekijken even de mogelijkheden, waarbij PMV/z steeds een eigen inspanning van 10% van de financieringsbehoefte vooropstelt. 

PMV-kredieten

Startlening   

 • De startlening van PMV is bestemd voor alle starters, zowel natuurlijke personen als rechtspersonen. 
 • De starter oefent zijn zelfstandige activiteit nog niet langer uit dan 4 jaar in hoofdberoep. 
 • Lenen tot 100 000 euro aan 3%, over een looptijd van 3 tot 10 jaar, waarbij maximaal 4x de eigen inbreng kan ontleend worden.  
 • Onder bepaalde voorwaarden kan de eigen inbreng uitzonderlijk mee ontleend worden.

Meer weten?

Co-financiering  

 • De Cofinanciering van PMV/z is een achtergestelde lening van maximum €350.000, bestemd voor starters en bestaande kmo’s. 
 • De Cofinanciering kan worden aangevraagd door zowel zelfstandigen als rechtspersonen: 
 • Lenen tot 350 000 euro aan 3%, over een looptijd van 3 tot 10 jaar, samen met een andere financier waarbij max 4x de eigen inbreng en maximaal 50% van de investeringsbehoefte kan ontleend worden. 
 • De co-financier voorziet min 20% van de investeringsbehoefte.  
 • Je eigen inbreng moet minstens 10% van de globale financiering bedragen.

Meer weten?

Co-financiering +   

 • De Cofinanciering+ van PMV is een achtergestelde lening van maximum €700.000, bestemd voor bestaande kmo’s die een track-record hebben van positieve cashflows. 
 • De lening wordt altijd gecombineerd met een cofinanciering, ofwel van een bank, investerings- fonds of crowdfundingplatform waarmee PMV/z een samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten. 
 • Van 350 000 euro tot 700 000 euro aan 4,75%, over een looptijd van 3 tot 10 jaar, samen met andere financier waarbij max 4x de eigen inbreng en max 50% van de investeringsbehoefte kan ontleend worden.
 • De co-financierder voorziet min 20% van de investeringsbehoefte. 
 • Je eigen inbreng moet minstens 10% van de globale financiering bedragen.

Meer weten?

PMV Bedrijfslening  

 • PMV-bedrijfsleningen zijn financieringsoplossingen
 • op maat met een lange looptijd voor kmo’s en grote ondernemingen. 
 • Deze leningen bedragen minimum €700.000. 
 • Looptijd gemiddeld 7 tot 10 jaar en max 50% van de investeringsbehoefte kan ontleend worden.
 • Ze kunnen zowel achtergesteld als niet-achtergesteld zijn en zijn complementair aan de bestaande (of nieuwe) bankfinanciering.

Meer weten?

Een financier is geen investeerder. Een financier kijkt voornamelijk naar de cijfers en hoe de lening kan terugbetaald worden. Daarnaast zal hij zekerheden of waarborgen eisen zodat bij faling het geleende bedrag zoveel mogelijk kan gerecupereerd worden.  

Een investeerder kijkt naar het project en heeft interesse in de diepte over hoe het bedrijf gerund zal worden, wat het product is. Hij brengt zijn expertise, kennis en geld waarvoor hij in ruil zal participeren in de onderneming door de aankoop van aandelen. Daarbij wordt steeds een exitprocedure besproken. De investeerder beoogt na enkele jaren zijn aandeel met winst te kunnen verkopen.

Voor meer info, zie de brochure van Vlaio: 'Op zoek naar financering?'

Hoe aanvragen?

Sinds juli 2022 kunnen een Startlening en een Cofinanciering volledig online worden aangevraagd. Voor Cofinanciering+ geldt voorlopig nog de gebruikelijke aanvraagprocedure. Goed om weten is dat PMV ondersteuning biedt om je doorheen de kredietaanvraag te loodsen met een handleiding.

Bij de opmaak van uw ondernemingsplan kunt u zich laten begeleiden door uw boekhouder, uw accountant, uw financieel adviseur of partners waarmee PMV samengewerkt. Contacteer een van onze aanbrengers die u kunnen helpen bij het samenstellen van uw kredietdossier en het indienen van uw aanvraag. 

 

In dit webinar verkennen we de verschillende financieringsvormen die in een organisatie of onderneming kunnen toegepast worden: