De overheidswaarborg voor je krediet. 

PMV (Participatiemaatschappij Vlaanderen) is een overheidsinitiatief dat naast kredieten ook een waarborgregeling biedt. Eénmanszaken, vennootschappen, vrije beroepers en vzw’s die een economische activiteit uitvoeren, komen in aanmerking voor deze garantie. 

Ondernemers die een krediet nodig hebben, gaan daarvoor langs bij hun bank. Als de bank akkoord kan gaan met het krediet maar bijkomende waarborgen wil, kan de ondernemer terecht bij PMV die zich garant stelt. PMV heeft met een aantal banken een overeenkomst daarvoor, deze lijst vind je op hun website terug. 

Je kan maximaal 75% van een krediet waarborgen met de garantieregeling. De garantie is tevens geplafonneerd op 700 000€. Er hangt ook een prijskaartje aan. Dit is afhankelijk van de grootte van de waarborg en de looptijd dat je de waarborg nodig hebt. Opgelet, de looptijd hoeft niet gelijk te zijn aan de looptijd van de lening. 

De kostprijs = bedrag van de waarborg * looptijd waarborg * 0,5% 

Voorbeeld

Je gaat een lening aan van 35 000€ op een looptijd van 10 jaar.  

Bij de eerste berekening loopt de waarborg 10 jaar, bij de tweede berekening slechts 4 jaar. 

(35 000 * 75%) * 10 * 0,5% = 1312,5€ 

(35 000 * 75%) * 4 * 0,5 % = 525€    

 

In dit webinar verkennen we de verschillende financieringsvormen die in een organisatie of onderneming kunnen toegepast worden: