Triodos Bank en het Europees Investeringsfonds (EIF) hebben in 2021 een garantieovereenkomst getekend voor de creatieve en culturele sector. De garantieregeling wordt gedekt door de Garantiefaciliteit voor de culturele en creatieve sector van de Europese Unie (CCS GF), een initiatief dat wordt gesteund door het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI), de belangrijkste pijler van het Investeringsplan voor Europa.  

De garantie heeft tot doel de financiële capaciteit en het concurrentievermogen van bedrijven en organisaties die actief zijn in de culturele en creatieve sector te versterken. Ondernemers krijgen zo toegang tot financiering tegen lagere rentetarieven of met beperktere waarborgvereisten. Triodos voorziet 50 miljoen euro voor cultuurprojecten in België.  

Voor wie?

Deze garantiefaciliteit is bestemd voor micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) in de culturele en creatieve sector, die vaak problemen ondervinden om toegang te krijgen tot betaalbare financiering door middel van leningen voor hun projecten.  

Sectoren die in aanmerking komen zijn architectuur, bibliotheken, kunsten en ambachten, de audiovisuele sector (film, televisie, videogames en multimedia), cultureel erfgoed, design, festivals, muziek, uitvoerende en podiumkunsten, uitgeverijen, radio en visuele kunsten. 

Voor wat?

Naargelang je financieringsnood zal Triodos een voorstel op maat uitwerken. Mogelijke kredieten zijn investeringskredieten, een voorschot op vaste termijn of een kaskrediet. 

Hoeveel kan je lenen?

Je kan vanaf € 50.000 tot € 2.000.000 lenen.  

 

Mee info

Voor meer informatie over de specifieke voorwaarden, neem contact via hun website.

 

Ben je op zoek naar een lening voor een lager bedrag? Dan kan je terecht bij PMV of je bank. Indien je bij je bank of PMV niet in aanmerking komt voor een lening, dan kan je nog bekijken of het Cultuurkrediet voor jou in aanmerking komt.