Belastingvoordeel voor wie handelshuur kwijtscheldt (federaal).

Een belangrijke maandelijkse kost voor tal van kleine handelaars en horeca-uitbaters is de handelshuur. Die structurele kost blijft doorlopen ook wanneer men geen inkomsten heeft. De overheid wil de verhuurders van panden bestemd voor professioneel gebruik met een fiscaal voordeel overtuigen om de huur van deze panden volledig of grotendeels kwijt te schelden door hen een belastingvermindering van 30% op de kwijtgescholden huur te bieden. Zo krijgen de huurders, o.a. winkel- en horeca-uitbaters, die werden getroffen door een verplichte sluiting, de nodige ademruimte om deze crisis gezond door te komen.

Meer info?

Check het persbericht van Minister Van Peteghem voor meer info.

 

De wetgever heeft deze maatregel verlengd voor de maanden juni, juli, augustus en september. Let wel: voor deze vier maanden is er één verschilpunt met de vorige regeling. Het is vereist dat de onderneming minstens één dag heeft moeten sluiten in de maand waarvoor de huur kwijtgescholden wordt. 

Meer informatie vind je terug op de website van de FOD Financiën. Verhuurders dienen de schriftelijke overeenkomst waarin de kwijtschelding wordt toegekend, ten laatste op 15 november 2021 aan de FOD Financiën te bezorgen.  

Coronalijn

Cultuurwerkers, culturele organisaties en ondernemingen kunnen bij Cultuurloket terecht voor juridisch en zakelijk advies op maat

Aangezien de nood in de cultuursector hoog is openen we een specifieke coronalijn. Met corona-gerelateerde juridische of zakelijke vragen kan je terecht op het nummer 02 534 18 24. Dit nummer is van maandag tot vrijdag bereikbaar van 9u tot 13u. 

Voor andere juridische en zakelijke vragen verwijzen we naar het contactformulier .