Vergoedingen die door de gewesten, gemeenschappen, provincies of gemeenten toegekend zijn in de periode van 15 maart 2020 tot 31 december 2021, om de economische gevolgen van het coronavirus te compenseren, zijn vrij van inkomstenbelastingen (zie de Wet van 29/05/20 “houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19-pandemie”, gewijzigd door artikel 11 van de wet van 2 april 2021.

De FOD Financiën heeft daarvoor een nieuwe fiche opgesteld: ‘Fiche 281.99. Inlichtingen openbare diensten – Gewesten, Gemeenschappen, Provincies, Gemeenten – COVID-steunmaatregelen W 29.05.2020, art. 6’. Zie ook circulaire 2020/C/130

Ook de steun die organisaties gekregen hebben (steun aan gesubsidieerde organisaties, culturele activiteitenpremie) en doorgestort aan medewerkers als vergoeding voor de annulering van een activiteit, kan onder die belastingvrijstelling vallen.

 

Heb je nog corona-gerelateerde juridische of zakelijke vragen? Je kan elke werkdag van 9u tot 13u terecht op onze coronalijn: 02 534 18 24.