De hervorming van 'het kunstenaarsstatuut' is op gang gekomen. Voortaan spreken we over de kunstwerkuitkering. De regels zijn vanaf 1 oktober 2022 van toepassing in heel België.

Met welke vragen kan je bij Cultuurloket terecht?

We krijgen heel wat vragen binnen via ons contactformulier over de hervorming van het kunstenaarsstatuut. Om ervoor te zorgen dat je met je vragen bij de juiste organisatie aanklopt, lijsten we even op waarvoor je bij ons terecht kan. Neem contact met ons op als je...

 • wilt weten of je in aanmerking komt voor de kunstwerkuitkering (voor de praktische zaken van je aanvraag kan je best contact opnemen met je uitbetalingsinstellingen, zij dienen deze in bij de RVA).
 • wilt begrijpen welk statuut voor jou interessant is (zelfstandige of werknemer).
 • wilt weten hoe de kunstwerkuitkering past binnen je bredere verdienmodel.
 • wilt weten hoe je naast de kunstwerkuitkering kan bijverdienen.
 • andere vragen hebt over werken of tewerkgesteld worden in de cultuursector.

Andere aspecten van de hervorming treden pas later in werking (normaal gezien ten laatste op 1 januari 2024). Je kan de samenvatting daarvan alvast vinden op onze website. 

In afwachting van 1 januari 2024 zitten we in een overgangssituatie: tijdens deze periode lopen de oude en de nieuwe regels door elkaar en verschillen ze afhankelijk van je situatie. In dit artikel overlopen we kort welke impact de hervormingen tijdens deze overgangsperiode hebben op jouw situatie: wat verandert er voor jou op 1 oktober en hoe kan je in aanmerking komen?

Op 30 september kan je je in één van de volgende drie situaties bevinden:

 1. Je geniet van de voordeelregels in het ‘kunstenaarsstatuut’ (= neutralisering van de uitkering)
 2. Je geniet van een uitkering maar niet van de voordeelregels in 'het oude kunstenaarsstatuut' 
 3. Je hebt nog geen uitkering

Opgelet!

Deze regels zijn nieuw en vatbaar voor interpretatie. We wachten op dit ogenblik nog op verduidelijking door de RVA. Die kan de exacte draagwijdte van deze situaties nog wat beïnvloeden. We volgen dit uiteraard op en houden jullie op de hoogte van die wijzigingen.

1. Je geniet van de neutralisering

Wat houdt deze situatie in?

Je krijgt een werkloosheidsuitkering en je geniet van de voordeelregel waarbij de uitkering geneutraliseerd werd, en eventueel jaarlijks hernieuwd.

Wat moet je doen om een kunstwerkuitkering te ontvangen?

Je moet niets doen: sinds 1 oktober 2022 ontvang je automatisch een kunstwerkuitkering. Hiervoor heeft je uitbetalingsinstelling contact met je opgenomen. Je hebt recht op die uitkering voor een periode van 3 jaar, dus tot en met 30 september 2025.

Je kan ook aan hen laten weten dat je afziet van het recht op een kunstwerkuitkering. Je moet dit expliciet vragen aan jouw uitbetalingsinstelling, via het formulier C195.1-afstand. Als je na het doen van afstand een gewone werkloosheidsuitkering wil genieten dan dien je een volledig nieuwe uitkeringsaanvraag in te dienen. Neem dan contact op met je uitbetalingsinstelling om dit in orde te brengen.

Hoeveel bedraagt de uitkering?

De berekening van jouw uitkering blijft ongewijzigd, maar de RVA geeft aan dat de minima en maxima van de uitkering wel zullen stijgen. Het geïndexeerd dagbedrag zal niet hoger zijn dan 66,14  euro en niet lager dan 62,87 voor mensen met gezinslast en 55,40 voor anderen.

Meer info: de RVA heeft onlangs een infoblad T29 gepubliceerd met meer info over deze situatie.

2. Geen neutralisering, wel een uitkering

Wat houdt deze situatie in? 

Je valt onder deze situatie als je:

 • Een ‘gewone’ werkloosheidsuitkering ontvangt
 • Een inschakelingsuitkering ontvangt
 • Een tijdelijke uitkering hebt ontvangen als gevolg van de coronapandemie (op basis van de wet van 15 juli 2020)

Wat moet je doen om een kunstwerkuitkering te ontvangen?

Je doet een aanvraag bij jouw uitbetalingsinstelling (vakbond of hulpkas) via het formulier C181 van de RVA. In die aanvraag moet je kunnen aantonen dat je in de afgelopen 24 maanden 156 dagen gewerkt hebt. Daarvan moeten er minstens 104 dagen verbonden zijn aan artistieke of technisch-artistieke activiteiten.

De berekening van het aantal dagen kan gebeuren volgens het ‘oude’ systeem, onder andere via de cachetregel.

Welk werk komt in aanmerking?

Het moet gaan over werk dat je via een arbeidsovereenkomst verricht, ofwel rechtstreeks bij een werkgever ofwel onrechtstreeks via een SBK of interimkantoor. Werk dat je verricht als zelfstandige, via KVR of het systeem van artikel 17 komt niet in aanmerking. Werk via een 1bis-overeenkomst komt ook in aanmerking voor zover het minimumloon is gerespecteerd.

Je doet ook een aangifte van nevenactiviteiten waarbij je inkomsten als zelfstandige in bijberoep of via auteursrechten krijgt.

Om jullie te helpen bij de aanvraag van deze uitkering hebben we een stappenplan uitgewerkt:

  Laatst gewijzigd: 02/11/2022 - 15:12

  Stappenplan: Uitkeringsaanvragen

  Sociale statuten

  Tools

  Hoeveel bedraagt de kunstwerkuitkering?

  Als je al een werkloosheidsuitkering ontvangt, dan wordt die uitkering een kunstwerkuitkering. De kunstwerkuitkering bedraagt 60% van het loon dat in aanmerking werd genomen voor de berekening van je uitkering.

  Als je nog geen werkloosheidsuitkering ontving (of je ontving een inschakelingsuitkering), dan zal de uitkering berekend worden op basis van je laatst verdiende loon, volgens de huidige regels.

  • Als je minstens 4 opeenvolgende weken bij dezelfde werkgever hebt gewerkt, dan is dat loon het loon waarop je uitkering (60%) berekend wordt.
  • Heb je geen 4 opeenvolgende weken bij dezelfde werkgever gewerkt en werd je betaald met een taakloon, dan wordt je loon berekend als volgt: som van alle brutolonen verdiend tijdens het kwartaal, gedeeld door 3.
  • Ligt het brutoloon lager dan het referteloon van 1.879,13 euro, dan zal de RVA de uitkering toch berekenen op dit referteloon.

  Voorbeeld

  Een muzikante met opeenvolgende tewerkstellingen van minder dan vier weken vroeg haar uitkering aan in september 2021 (einde derde kwartaal).

  In de loop van het tweede kwartaal  (april-mei-juni) heeft ze 5.200 euro bruto verdiend als taakloon voor optredens en 1.800 euro bruto voor een residentie van 10 dagen.

  Haar loon is 5.200 + 1.800 = 7.000 euro / 3 = 2.333,33 euro. Haar kunstwerkuitkering zal op maandbasis ong. 1.400 euro bedragen (60% van dat loon).

  Meer info: de RVA heeft onlangs een infoblad T30 gepubliceerd met meer info over deze situatie.

  3. Je hebt nog geen uitkering

  Wat houdt deze situatie in?

  Je hebt artistiek of technisch-artistiek werk geleverd maar hebt nog geen recht op een normale werkloosheidsuitkering.

  Wat moet je doen om een kunstwerkuitkering te ontvangen?

  Je kan rechtstreeks een kunstwerkuitkering aanvragen als je 156 gewerkte dagen, waarvan 104 artistieke of technisch-artistieke, kan aantonen. Om een kunstwerkuitkering aan te vragen gelden dezelfde voorwaarden als de voorwaarden van Situatie 2 hierboven. Een aanvraag dien je in bij een uitbetalingsinstelling (vakbond of hulpkas) via het formulier C181 van de RVA.

  De berekening van het aantal dagen kan gebeuren volgens het ‘oude’ systeem, onder andere via de cachetregel.

   Info

   Het moet gaan over werk dat je via een arbeidsovereenkomst verricht, ofwel rechtstreeks bij een werkgever ofwel onrechtstreeks via een SBK of interimkantoor. Werk dat je verricht als zelfstandige, via KVR of het systeem van artikel 17 komt niet in aanmerking. Werk via een 1bis-overeenkomst komt ook in aanmerking voor zover het minimumloon is gerespecteerd.

   Hoeveel bedraagt de kunstwerkuitkering?

   De uitkering zal berekend worden op basis van je laatst verdiende loon, volgens de huidige regels.

   • Als je minstens 4 opeenvolgende weken bij dezelfde werkgever hebt gewerkt, dan is dat loon het loon waarop je uitkering (60%) berekend wordt.
   • Heb je geen 4 opeenvolgende weken bij dezelfde werkgever gewerkt en werd je betaald met een taakloon, dan wordt je loon berekend als volgt: som van alle brutolonen verdiend tijdens het kwartaal, gedeeld door 3.
   • Ligt het brutoloon lager dan het referteloon van 1.879,13 euro, dan zal de RVA de uitkering toch berekenen op dit referteloon.

   Voorbeeld

   Een muzikante met opeenvolgende tewerkstellingen van minder dan vier weken vraagt een kunstwerkuitkering aan in november 2021 (vierde kwartaal).

   In de loop van het derde kwartaal  (juli-augustus-september) heeft ze 5.200 euro bruto verdiend als taakloon voor optredens en 1.800 euro bruto voor een residentie van 10 dagen.

   Haar loon is 5.200 + 1.800 = 7.000 euro / 3 = 2.333,33 euro. Haar kunstwerkuitkering zal op maandbasis ong. 1.400 euro bedragen (60% van dat loon).

   Herbekijk ons webinar: van kunstenaarsstatuut naar kunstwerkuitkering.

   In dit webinar van 6 september maken we je wegwijs in wat de hervorming betekent: