(Ver)huur je een woning die dient als hoofdverblijfplaats? De Brusselse Huisvestingscode geldt voor woninghuurovereenkomsten in Brussel vanaf 1 januari 2018. 

Sinds 2014 zijn de gewesten (Vlaanderen, Brussel en Wallonië) elk bevoegd om de regels rond woninghuurovereenkomsten op hun grondgebied uit te werken. 

Momenteel loopt een overgangstermijn. Op basis van de datum van ondertekening van de overeenkomst geldt:

Voor Brussel:

Brusselse Huisvestingscode

De Brusselse Huisvestingscode omschrijft de voorwaarden en regels die van toepassing zijn op woninghuurovereenkomsten die je afsluit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vanaf 1 januari 2018. Voor huurcontracten in het gewest voor deze datum, kijk je naar de federale woninghuurwet.

De Brusselse regering heeft een brochure met de nieuwe regels uitgegeven.

De huurovereenkomst maak je schriftelijk op met volgende verplichte vermeldingen:

  • Volledige identiteit van partijen
  • Begindatum
  • Aanwijzing van de ruimtes
  • Bedrag van de huurprijs
  • Opsomming en raming van de lasten van de gemeenschappelijke delen
  • Toelichtende bijlagen

De Brusselse regering publiceerde ook enkele modellen van huurovereenkomsten.
 

Duur van de huur

Een woninghuurovereenkomst ga je in principe aan voor 9 jaar. 

Je kan een woninghuur van kortere duur afsluiten voor een maximumtermijn van 3 jaar. Dit contract kan je één of meerdere keren verlengen zonder dat de totale duur meer dan die 3 jaar bedraagt.
 

Student

De Brusselse Huisvestingscode heeft ook specifieke bepalingen opgenomen over de verhuring van een ruimte aan een student (als het niet om de hoofdverblijfsplaats gaat).

Meer informatie kan je terugvinden in hoofdstuk IV van de brochure