(Ver)huur je een woning die dient als hoofdverblijfplaats? De regels van de Federale Woninghuurwet zijn van toepassing op 'oude' overeenkomsten. 

Sinds de staatshervorming van 2014 zijn de gewesten (Vlaanderen, Brussel en Wallonië) elk bevoegd om de regels rond woninghuurovereenkomsten op hun grondgebied uit te werken. 

Momenteel loopt een overgangstermijn. Op basis van de datum van ondertekening van de overeenkomst geldt:

Voor Vlaanderen:

Voor Brussel:

Federale Woninghuurwet

De Federale Woninghuurwet (WHW) omschrijft de voorwaarden voor een woninghuurovereenkomst:

 • De huurder is een fysieke persoon
 • Een huurcontract is
  • Schriftelijk
  • Met verplichte bijlagen
 • De woning dient tot hoofdverblijfplaats:
  • De woning moet voldoen aan de elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid
  • Dit is het centrum van persoonlijke, familiale en vermogensrechtelijke belangen. De plaats waar de huurder de grootste tijd met zijn gezin verblijft, waar hij zijn meubelen en huishoudelijk comfort heeft, van waaruit hij zijn vermogen bestuurt…
 • Toestemming van de verhuurder

Op de website van de FOD Justitie kan je een brochure terugvinden over de WHW.

Rechten en plichten

De rechten en plichten van de huurder en de verhuurder uit het gemene huurrecht gelden hier ook . 

Je hebt wel een aantal uitzonderingen in vergelijking met het gemene huurrecht:

 • De onroerende voorheffing valt nooit ten laste van de huurder.
 • Indexatie is altijd mogelijk, zelf al staat dit niet in het contract. 
 • Een huurprijsherziening is mogelijk bij het verstrijken van elke driejarige periode.
 • Een huurwaarborg is niet verplicht maar als dit in het contract staat kan deze maximaal 2 tot 3 maanden huur bedragen.
   

Duur van de huur

Een woninghuurovereenkomst ga je in principe aan voor 9 jaar. 

Je kan een kortere duur van een woninghuur afsluiten voor een maximumtermijn van 3 jaar. Dit contract kan je eenmaal verlengen zonder dat de totale duur meer dan 3 jaar bedraagt (bijv. contract van 1 jaar, eenmalig verlengen met nog een jaar = totaal 2 jaar).

Indien je na de termijn van 3 jaar toch in de woning blijft wonen en de huur blijft betalen, zal de overeenkomst lopen voor een termijn van 9 jaar.