Voor artistieke prestaties die je gaat leveren buiten de Europese Unie met instrumenten van bedreigde dier- of plantsoorten heb je mogelijks een CITES-certificaat nodig.

CITES staat voor Convention on International Travel in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Dit internationaal verdrag tussen overheden regelt de handel in bedreigde dier- en plantsoorten en tracht ervoor te zorgen dat deze dier- en plantsoorten niet uitsterven.

Ook de culturele sector kan met deze regelgeving in aanraking komen. Sommige muziekinstrumenten bevatten soms elementen gemaakt van een bedreigde diersoort (bijv. violen, drums, gitaren, bepaalde houtblazers en andere). Als je internationaal gaat touren met deze instrumenten moet je in principe een muziekinstrumentencertificaat voorleggen dat je bekomt bij de CITES-authority (in België is dat de federale dienst voor leefmilieu). Er bestaan twee soorten certificaten: MIC voor individuele musici en TEC voor groepen en ensembles.

De muziekinstrumentenmaker zal je kunnen helpen met alle nodige informatie over het instrument om het certificaat te bekomen.

Via dit certificaat kan je in dat geval aantonen dat het niet gaat om de handel in deze bedreigde plant- of diersoort maar dat je de instrumenten enkel wenst mee te nemen voor de artistieke prestaties die je gaat leveren.

Pearle, samen met FIM, heeft onlangs een tool ontwikkeld die nagaat welke stappen je dient te ondernemen om een CITES-certificaat te bekomen als je buiten de EU reist. Pearle heeft ook een gids ontwikkeld voor muzikanten en gezelschappen die internationaal touren met instrumenten die elementen bevatten van beschermde dier- of plantsoorten.