Een lening om 1 tot 4 maanden huur voor te schieten.

Wat is het?

Tot 30 juni (20h) kon je bij VLAIO een lening van een tot vier maanden huur vragen, als je je zaak verplicht hebt moeten sluiten. Ook ondernemingen uit de eventsector, die bijvoorbeeld gebouwen huren om materiaal te stockeren, komen in aanmerking.

Voorwaarde is onder meer dat de verhuurder een of twee maanden huur kwijtscheldt. VLAIO kan bemiddelen tussen huurder en verhuurder. De lening bedraagt maximum 60.000 euro. De overheid betaalt het bedrag rechtstreeks aan de verhuurder. De huurder moet de lening binnen de 24 maanden terugbetalen, met 2% intrest. De terugbetaling van kapitaal en intrest begint pas na 6 maanden te lopen.

Verhuurders van panden voor professioneel gebruik, die de huur voor de maand maart, april en/of mei 2021 kwijtschelden, krijgen een belastingvermindering van 30% op de kwijtgescholden huur

De wet van 18 juli 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie verlengt deze maatregel voor de maanden juni, juli, augustus en september 2021 op voorwaarde dat de onderneming minstens één dag verplicht heeft moeten sluiten in de maand waarvoor de huur kwijtgescholden wordt. Meer informatie vind je terug op de website van de FOD Financiën. Verhuurders dienen de schriftelijke overeenkomst waarin de kwijtschelding wordt toegekend, ten laatste op 15 november 2021 aan de FOD Financiën te bezorgen.  

Interessant? 

Uitstel van betaling kan extra zuurstof geven op de rekening wanneer facturen accuut niet kunnen betaald worden. Het is echter belangrijk om in te schatten of er na het uitstel voldoende ruimte zal zijn om de huur te hernemen én de lening terug te betalen.  

Aanvragen?

Tot 1 maart 2021 kon je een aanvraag indienen via VLAIO.

Een nieuw wetsontwerp voorziet in een verlenging van deze regeling voor de maanden juni, juli, augustus en september op voorwaarde dat de onderneming minstens één dag verplicht heeft moeten sluiten in de maand waarvoor de huur kwijtgescholden wordt.

Ook interessant

Verhuurders van panden voor professioneel gebruik, die de huur voor de maand maart, april en/of mei 2021 kwijtschelden, krijgen een belastingvermindering van 30% op de kwijtgescholden huur.

Coronalijn

Cultuurwerkers, culturele organisaties en ondernemingen kunnen bij Cultuurloket terecht voor juridisch en zakelijk advies op maat

Aangezien de nood in de cultuursector hoog is openen we een specifieke coronalijn. Met corona-gerelateerde juridische of zakelijke vragen kan je terecht op het nummer 02 534 18 24. Dit nummer is van maandag tot vrijdag bereikbaar van 9u tot 13u. 

Voor andere juridische en zakelijke vragen verwijzen we naar het contactformulier .