Een lening op maat van de cultuursector om de gevolgen van de coronacrisis te overbruggen.

Wat is het?

Een Herstel Cultuurkrediet is een achtergestelde lening tussen € 5.000 en € 100.000 (zonder intrest) die wordt terugbetaald op maximaal 6 jaar. Wie aan extra voorwaarden voldoet kan tot 250.000 euro lenen.

De lening is bestemd voor professionele cultuurwerkers en ondernemers die bij hun bank niet of slechts gedeeltelijk terecht kunnen en die niet in aanmerking komen voor andere kredietmaatregelen van de Vlaamse of federale overheid.

De lening kan gebruikt worden om de gevolgen van de coronacrisis te overbruggen. Zowel de financiering van (de heropstart) van bestaande activiteiten of de ontwikkeling van nieuwe activiteiten komen in aanmerking. 

Voor wie?

Het Cultuurkrediet is beschikbaar voor individuen, zelfstandigen in hoofd- of bijberoep, vzw’ s en vennootschappen die professioneel actief zijn binnen de brede cultuursector.

De cultuursector bestaat uit volgende sectoren: de audiovisuele sector, boekenvak, vormgeving, gaming, beeldende kunsten, nieuwe mediakunst, podiumkunsten, muziek, architectuur, cultureel roerend erfgoed, circuskunsten, sociaal-cultureel volwassenenwerk en amateurkunsten.

Interessant?

Het gaat om een achtergestelde lening ter ondersteuning van de cultuursector. Voor deze lening hoef je geen waarborgen of zekerheden voor te leggen. Een goed ondernemingsplan en realistische kasplanning zijn wel belangrijk. 

De maximale looptijd van de lening is 6 jaar. Tijdens het eerste jaar moet je geen aflossingen betalen. 
 

Aanvragen?

Een Herstel Cultuurkrediet kan je aanvragen tot en met 15 november 2021. Je vraagt de lening aan bij Hefboom. Cultuurloket staat je graag bij om de aanvraag goed voor te bereiden. 

 

Herbekijk ons webinar hier:

Coronalijn

Cultuurwerkers, culturele organisaties en ondernemingen kunnen bij Cultuurloket terecht voor juridisch en zakelijk advies op maat

Aangezien de nood in de cultuursector hoog is openen we een specifieke coronalijn. Met corona-gerelateerde juridische of zakelijke vragen kan je terecht op het nummer 02 534 18 24. Dit nummer is van maandag tot vrijdag bereikbaar van 9u tot 13u. 

Voor andere juridische en zakelijke vragen verwijzen we naar het contactformulier .