Een fiscaal interessante lening tussen ondernemers en particulieren (Brussel).

Wat is het?

Naar analogie met de winwinlening mobiliseert de proxilening het spaargeld van particulieren (vaak 'Family, Friends and Fools' genoemd) om een Brusselse activiteit als zelfstandige of kmo te financieren.

Door deze lening toe te kennen, kan de particuliere kredietgever een belastingvoordeel genieten in de vorm van een jaarlijks belastingkrediet. Hij kan, onder bepaalde voorwaarden, ook een eenmalig belastingkrediet genieten als de onderneming bijvoorbeeld failliet gaat.

Zo mag een particulier maximaal 75 000 euro lenen aan een ondernemer. De ondernemer kan op zijn of haar beurt tot 300 000 euro ontlenen bij verschillende personen. Diegene die het geld leent krijgt een fiscaal voordeel en de lening wordt gedeeltelijk gewaarborgd door de overheid. De rentevoet ligt tussen 0,875% en 1,75% waarbij de lening terugbetaald wordt op een looptijd tussen 5 en 8 jaar.

Voor wie?
De proxylening is bestemd voor Brusselse KMO’s en zelfstandigen. VZW’s met een economische activiteit komen ook in aanmerking.
 

Aanvragen?

Je kan de proxilening aanvragen via Finance.Brussels.