Een lening bestemd voor de organisatie van evenementen.

Wat is het?

Organisatoren van events in Vlaanderen of in Brussel, van juni 2021 tot december 2021, kunnen een voorschot aanvragen. Aan dit voorschot wordt een waarborg gekoppeld: indien het event niet kan doorgaan omwille van coronamaatregelen hoef je de niet recupereerbare kosten niet terug te betalen. 

De derde oproep richt zich naar de evenementensector voor 

  • evenementen tussen 1 juli 2021 en 31 december 2021 (aanvragen in te dienen vanaf 1 maart tot 3 mei 2021 - 12.00 uur) 

Het voorschot bedraagt maximum 60% van de kosten, met een  minimum van 25.000 en een maximum van 1.800.000 euro. 

 

Voor welke evenementen? 

Een evenement is een bijeenkomst van mensen, met een tijdelijk karakter, in functie van amusement, beleving of professionele doeleinden, dat doorgaat op een bepaalde plaats binnen het Vlaamse Gewest en een op voorhand bepaald tijdstip. Het kan gaan om bedrijfsevenementen, festivals, podiumproducties of andere culturele en artistieke events.  

Als de steunaanvrager een operationele exploitatiezetel heeft binnen het Vlaamse Gewest mag het evenement ook doorgaan binnen het Brusselse Gewest.  

Het evenement heeft een eigen management en een economische, reputationele of maatschappelijke waarde.  

 

Wie kan het aanvragen? 

De steunaanvrager is een onderneming met een van de volgende rechtsvormen: 

  • een natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitvoert 
  • een vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht
  • een vereniging zonder winstoogmerk 
  • een buitenlandse onderneming met een statuut dat gelijkwaardig is aan de rechtsvormen hierboven 

De onderneming heeft bovendien een operationele exploitatiezetel in België indien het evenement plaats vindt in het Vlaams Gewest, of een operationele exploitatiezetel in het Vlaams Gewest indien het evenement plaats vindt in het Brussels Gewest.  

 

Wat als het event niet kan doorgaan? 

Omwille van coronamaatregelen kan het zijn dat je genoodzaakt bent om het event alsnog te annuleren. Je moet dan de niet-recupereerbare kosten niet terugbetalen.  

Als het evenement geannuleerd wordt, laat de organisator dat zo snel mogelijk aan Vlaio weten. Vlaio laat dan haar inspectiedienst een controle uitvoeren van boekhouding, facturen, organisatie van het evenement. Deze controle omvat bijvoorbeeld ook een toets of er geen fraude werd gepleegd en of de onderaannemers correct werden betaald. 

De inspectiedienst bepaalt het bedrag van de niet-recupereerbare kosten en onvermijdbare facturen.

  • Als dat gelijk is of hoger dan de toegezegde financiering wordt niets terugbetaald.
  • Als dat lager is dan de toegezegde financiering wordt het verschil terugbetaald tussen het ontvangen bedrag en het door de inspectiedienst vastgestelde bedrag. VLAIO maakt de terugvordering op en bezorgt de organisator een uitnodiging tot betaling. 

 

Wat zijn de kosten? 

Vlaio rekent een vergoeding van 2% op het voorschot. Als je aanvraag wordt goedgekeurd zal Vlaio 2% op het voorschot inhouden. Je krijgt dus 2% minder dan je aangevraagd hebt. Na afloop van het event zal je het volledige voorschot zoals het werd goedgekeurd terugbetalen. Dat bedrag zal dan 2% meer zijn dan je aanvankelijk kreeg.  

Indien het event na ontvangst van het voorschot nog geannuleerd wordt, kan de vergoeding niet gerecupereerd of verlaagd worden. 

 

Aanvragen? 

Alvorens een aanvraag in te dienen neem je best de FAQ door op de site van Vlaio. Het sjabloon voor de begroting werd aangepast. Meer info over hoe je het budgetsjabloon invult vind je bij die FAQ onder het hoofdstuk ‘Welke kosten komen in aanmerking’. Aarzel niet om contact op te nemen met Cultuurloket voor meer informatie. 

Voor evenementen die plaatsvinden in juni, kon je het voorschot aanvragen tot 6 april. Voor evenementen georganiseerd in juli tot december is de uiterste datum 3 mei om 12h. De aanvraag kan je indienen bij Vlaio.  

Coronalijn

Cultuurwerkers, culturele organisaties en ondernemingen kunnen bij Cultuurloket terecht voor juridisch en zakelijk advies op maat

Aangezien de nood in de cultuursector hoog is openen we een specifieke coronalijn. Met corona-gerelateerde juridische of zakelijke vragen kan je terecht op het nummer 02 534 18 24. Dit nummer is van maandag tot vrijdag bereikbaar van 9u tot 13u. 

Voor andere juridische en zakelijke vragen verwijzen we naar het contactformulier .