Een fiscaal interessante lening tussen ondernemers en particulieren.

Wat is het?

De winwinlening werd uitgebreid. Een winwinlening laat toe aan particulieren een lening te geven aan een onderneming in ruil voor een belastingvermindering. Door de nood aan financiële middelen voor ondernemers heeft de regering beslist om de voorwaarden van de lening aan te passen.

De grensbedragen worden opgetrokken van 50.000 euro naar maximaal 75.000 euro per kredietgever en van 200.000 euro naar 300.000 euro voor de maximale lening door een onderneming. Je kan ook flexibeler met de looptijd van de lening omgaan (tussen de 5 en 10 jaar) en de overheidswaarborg, in het geval de lening niet kan worden terugbetaald, neemt toe van 30 % tot 40 % indien ze wordt afgesloten voor 31 december 2021.

Winwinleningen die aflopen in 2020, kunnen verlengd worden met een of twee jaar.

Voor wie?

De winwinlening is bestemd voor Vlaamse KMO’s en zelfstandigen. VZW’s die een gehele of gedeeltelijke commerciële activiteit hebben komen ook in aanmerking.
 
Interessant? 

Het is een achtergestelde lening aan een lage rentevoet met een flexibele looptijd. Je kan de lening ook ten allen tijde volledig vervroegd terugbetalen. Vzw’s met een grote achterban zoals dansscholen hebben veel potentieel om kandidaten te vinden die via de winwinlening een goedkope lening kunnen verschaffen aan de organisatie. 
 

Aanvragen?

Je kan de winwinlening online aanvragen via de website van PMV (Participatiemaatschappij Vlaanderen).

Bekijk ook ons webinar over de winwinlening: