Een fiscaal interessante lening tussen ondernemers en particulieren.

Wat is het?

De winwinlening is een fiscale maatregel van de Vlaamse overheid om particulieren aan te moedigen om geld te lenen aan kleine en middelgrote ondernemingen. Het is een lening op lange termijn die voor verschillende doelen mag aangewend worden (overbrugging, investering, werk- of startkapitaal, co-financiering met een bank..) Naar aanleiding van de coronacrisis werd de winwinlening uitgebreid. 

Zo mag een particulier maximaal 75 000 euro lenen aan een ondernemer. De ondernemer kan op zijn of haar beurt tot 300 000 euro ontlenen bij verschillende personen. Diegene die het geld leent krijgt een fiscaal voordeel en de lening wordt gedeeltelijk gewaarborgd door de overheid. De rentevoet ligt tussen 0,875% en 1,75% waarbij de lening terugbetaald wordt op een looptijd tussen 5 en 10 jaar.

Voor wie?

De winwinlening is bestemd voor Vlaamse KMO’s en zelfstandigen. VZW’s die een gehele of gedeeltelijke commerciële activiteit hebben komen ook in aanmerking.
 
Interessant? 

Het is een achtergestelde lening aan een lage rentevoet met een flexibele looptijd. Je kan de lening ook ten allen tijde volledig vervroegd terugbetalen. Vzw’s met een grote achterban zoals dansscholen hebben veel potentieel om kandidaten te vinden die via de winwinlening een goedkope lening kunnen verschaffen aan de organisatie. 
 

Aanvragen?

Je kan de winwinlening online aanvragen via de website van PMV (Participatiemaatschappij Vlaanderen).

Bekijk ook ons webinar over de winwinlening: