De naburige rechten zijn de rechten van de uitvoerende kunstenaar.

Daar waar het auteursrecht originele ‘werken’ beschermt, zal het naburig recht betrekking hebben op ‘prestaties’ en uitvoeringen.
 
Traditioneel begrijpt men onder de term ‘naburige rechten’ drie categorieën rechthebbenden:

  • Personen die letterkundige werken of kunstwerken uit- of opvoeren: de uitvoerende kunstenaars, bv. zangers, acteurs, dansers, dirigent, ...
  • Producenten van fonogrammen of van de eerste vastleggingen van films, bv. platenmaatschappijen en filmproducenten
  • Omroeporganisaties, bv. VRT, VTM, VT4, Vitaya, …

De producenten van databanken kunnen in principe ook aan dit lijstje worden toegevoegd.
 
Auteursrechten en naburige rechten gaan hand in hand en vele regels die van toepassing zijn op auteursrechten vinden we ook terug bij de naburige rechten. In het hoofdstuk over de naburige rechten vinden we bijvoorbeeld dezelfde uitzonderingen terug als bij de auteursrechten.
 
Hoofdstuk III van Titel 5 van Boek XI WER (artikelen XI.203-219) beschrijft de bepalingen die van toepassing zijn op de naburige rechten en de rechthebbenden ervan.
 
Tot slot nog dit: een persoon kan tegelijkertijd auteur en houder van naburige rechten zijn. Een componist die dus zelf liedjes schrijft (auteur) en deze ook vertolkt (uitvoerende kunstenaar) is hier een voorbeeld van.