Voor een startende onderneming klinkt het een beetje als ‘ver van mijn bed’ om de term ‘medewerkers’ te gebruiken. Het is inderdaad perfect mogelijk om als alleenstaand individu een onderneming op te starten en uit te bouwen zonder dat er anderen bij betrokken lijken. 

Je tekent je illustraties, je schildert een doek, je maakt een foto… 

Dat doe je als kunstenaar of creatief ondernemer doorgaans alleen. 

Het kan ook zijn dat je onderneming vanaf het begin door meerdere mensen wordt getrokken. De interne organisatie van je onderneming geeft weer welke taken er worden uitgevoerd om het product te maken of om de dienst te leveren en wie hiervoor verantwoordelijk is. 

Zelfs al werk je alleen, toch heeft bijna elke ondernemer, ook in de culturele wereld, mensen met wie hij samenwerkt

Dat kan inhoudelijk-artistiek zijn, maar samenwerken kan zich ook op andere vlakken afspelen. Ook hier heb je er baat bij om de verschillende taken in kaart te brengen. Dit helpt je om in te schatten welke taken je beter zelf doet en welke je kan uitbesteden. 

Voorbeelden

 • een kunstenaar die bronzen beeldjes maakt besteedt het gieten van die brons normaal uit, dat wordt niet intern gedaan 
 • een modeontwerper gaat wel de vormgeving doen en eventueel een prototype maken, maar de realisatie wordt uitbesteed aan een naaiatelier 
 • een opnamestudio zal meestal de ‘mastering’ uitbesteden omdat dit een specialiteit op zich is 
 • een grafisch vormgever besteedt het drukwerk dikwijls uit aan een drukker  
 • een fotograaf maakt en bewerkt wel de foto, maar de afdruk gebeurt extern  
 • veel kunstenaars geven hun boekhouding uit handen aan een extern kantoor 
 • een website kan je door iemand anders laten bouwen en onderhouden 

Belangrijk bij medewerkers is dat je duidelijk weet hoe de samenwerking is georganiseerd. 

Volgende vragen kunnen je op weg helpen: 

 • Ga je vast samenwerken of is het eerder eenmalig
 • In het eerste geval: betreft het een intern medewerker of extern
 • Wie neemt de leiding
 • Waar ligt de eindverantwoordelijkheid
 • Wie heeft welke taken en tot waar gaan die taken? 
 • Wie volgt op? 

Buiten het klassieke stramien van ‘alleen’ of ‘in een team’ bestaan er nog zeer diverse vormen van samenwerking die een grote meerwaarde kunnen bieden voor het welslagen van een onderneming.  Meer info hierover vind je onder Organisatievormen.  

Wat met meervoudig werkgeverschap? Waar moet je rekening mee houden wanneer meerdere werkgevers baas zijn van één werknemer? Lees het hier.

Belangrijk

Voor alle vormen van samenwerking is het belangrijk dat je de juiste juridische vorm kiest.  

Voor alle vragen daarover kan je terecht bij de adviseurs van Cultuurloket.