Op deze website vind je de (meeste) steunmaatregelen die van toepassing zijn in Brussel. Hier een overzicht:

Aanwervingspremie

Werkgevers die een Brusselse werkzoekende minstens halftijds en gedurende minstens zes maanden aanwerven, kunnen een premie krijgen. Het contract moet ondertekend worden vóór 1/01/22 en de effectieve aanwerving moet ten laatste op 01/03/2022 plaatsvinden. Het kan onder meer gaan om kunstenaars. In dat geval bedraagt de premie 500 euro per maand. 

Je moet de premie binnen de twee maanden nadat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst begonnen is aanvragen. 

Hier vind je meer informatie.

Handelshuurlening

Ondernemingen die financiële moeilijkheden hebben, kunnen een handelshuurlening krijgen van maximum vier maanden. De intrest bedraagt 2% per jaar. Voorwaarde is dat de verhuurder  minstens een maand huur kwijtscheldt. Je kunt de lening tot 30 juni 2021 aanvragen bij Brussel Economie en Werkgelegenheid.

Economische-expansiesteun

Versnelde verwerking en uitbetaling van economische-expansiesteun voor onder meer de evenementensector en de culturele sector.  

Subsidies voor evenementen

Een Brussels besluit van 26/03/20 bepaalt dat toegekende subsidies voor evenementen die wegens de coronamaatregelen uitgesteld worden naar een latere datum in 2020, gehandhaafd blijven. Als de evenementen afgelast worden, mag de subsidie gebruikt worden om de facturen voor reeds gemaakte kosten te vereffenen, als die kosten niet geannuleerd konden worden en “niet in aanmerking komen voor andere hulp en maatregelen die verband houden met de COVID-19-crisis, of ze nu federaal zijn, op grond van de algemene economische maatregelen van het gewest, of van particuliere middelen”.

Kaskrediet

Recover is een kaskrediet aan zelfstandigen en handelsvennootschappen, van maximum 15.000 euro, tegen een intrest van 1,75% en terug te betalen binnen de drie jaar. 

Steunfondsen

Beheerders van culturele en erfgoedattracties, actoren uit de artistieke en culturele wereld en organisatoren van evenementen (en anderen) kunnen een beroep doen op steunfondsen om zich uit te rusten met materiaal voor bescherming en hygiëne, om ‘touchless’-diensten zoals een online-ticketservice te ontwikkelen, congressen te organiseren, te investeren in digitale technologie enz. 

Proxi-lening

Brussel heeft bij Besluit van 1 oktober 2020 de Proxi-lening ingevoerd, waarmee Brusselse zelfstandigen en kmo’s geld kunnen lenen bij particulieren, die genieten van een belastingkrediet. 

Via de proxi-lening kan je geld lenen bij familie en vrienden. De kredietnemer en de kredietgever moeten hiervoor een overeenkomst afsluiten. Meer info over de voorwaarden en een model van de overeenkomst kan je raadplegen via de website van het Brussels Gewest.

Subsidies van de VGC

De VGC houdt geen rekening met verminderde resultaten wegens de impact van de coronacrisis en betaalt de toegekende subsidies in 2020 volledig uit. Ook toegekende subsidies voor evenementen en projecten, waarvoor al bewezen kosten werden gemaakt, maar die afgelast werden wegens de epidemie, worden uitbetaald. De verslaggeving over het jaar 2020 zal binnen deze context geëvalueerd worden.  

Advies

Hub.brussels, het Brussels Agentschap voor Bedrijfsondersteuning, geeft advies aan bedrijven om hen doorheen de crisis te loodsen. 

Via deze mailinglijst kun je vragen op de hoogte gehouden te worden van de Brusselse steunmaatregelen.  

De Wet van 29/05/20 “houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19-pandemie” stelt vergoedingen die door de gewesten, gemeenschappen, provincies of gemeenten toegekend zijn in de periode van 15 maart tot 31 december 2020, om de economische gevolgen van het coronavirus te compenseren, vrij van belastingen. De FOD Financiën heeft daarvoor een nieuwe fiche opgesteld: ‘Fiche 281.99. Inlichtingen openbare diensten – Gewesten, Gemeenschappen, Provincies, Gemeenten – COVID-steunmaatregelen W 29.05.2020, art. 6’. De openbare besturen moeten die fiche ten laatste op 29 juni 2021 ingevuld terugbezorgen via Belcotax-on-web.

Coronalijn ☎️

Heb je korte, punctuele corona-gerelateerde juridische of zakelijke vragen? Dan kan je terecht op onze coronalijn: 02 534 18 24. Dit nummer is van maandag tot vrijdag bereikbaar van 10u tot 18u. 

Crisisbegeleiding

Hoe krijg je grip op deze nieuwe realiteit? Hoe herdenk en hervorm je je onderneming? Waar liggen de valkuilen en waar liggen de kansen?

Cultuurloket helpt jou hierbij. Met onze crisisbegeleiding zoeken we samen met jou een weg uit deze crisis en bouwen we aan een duurzaam model.