Op deze website vind je de (meeste) steunmaatregelen die van toepassing zijn in Brussel. Daar kun je ook inschrijven op de nieuwsbrief van 1819.brussels, om op de hoogte te blijven van de Brusselse steunmaatregelen.  

Op 20 juli 2021 heeft de Brusselse regering aangekondigd om een nieuw steunpakket toe te kennen aan de evenementen-, cultuur-, toerisme- en sportsector, de discotheken, de horeca en hun belangrijkste toeleveranciers. Het zou gaan om een steunpakket van 66 miljoen euro. De details van deze steunmaatregelne zullen begin september gecommuniceerd worden.

Een overzicht van de Brusselse steunmaatregelen:

Aanwervingspremie

Werkgevers die een Brusselse werkzoekende minstens halftijds en gedurende minstens zes maanden aanwerven, kunnen een premie krijgen. Het contract moet ten laatste ondertekend worden vóór 31/03/22 en de effectieve aanwerving moet ten laatste op 01/04/2022 plaatsvinden. Het kan onder meer gaan om kunstenaars. In dat geval bedraagt de premie 500 euro per maand. 

Je moet de premie binnen de twee maanden nadat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst begonnen is aanvragen. 

Hier vind je meer informatie.

Handelshuurlening

Ondernemingen die financiële moeilijkheden hebben, kunnen een handelshuurlening krijgen van maximum vier maanden. De intrest bedraagt 2% per jaar. Voorwaarde is dat de verhuurder  minstens een maand huur kwijtscheldt. Je kunt de lening tot 16 november 2021 aanvragen bij Brussel Economie en Werkgelegenheid.

Verhuurders van panden voor professioneel gebruik, die de huur voor de maand maart, april en/of mei 2021 kwijtschelden, krijgen een belastingvermindering van 30% op de kwijtgescholden huur.

Deze regeling werd nu ook verlengd voor de maanden juni, juli, augustus en september op voorwaarde dat de onderneming minstens één dag verplicht heeft moeten sluiten in de maand waarvoor de huur kwijtgescholden wordt. Meer informatie vind je terug op de website van de FOD Financiën. Verhuurders dienen de schriftelijke overeenkomst waarin de kwijtschelding wordt toegekend, ten laatste op 15 november 2021 aan de FOD Financiën te bezorgen. 

Kaskrediet

Recover is een kaskrediet aan zelfstandigen en handelsvennootschappen, van maximum 15.000 euro, tegen een intrest van 1,75% en terug te betalen binnen de drie jaar. 

Proxi-lening

Brussel heeft bij Besluit van 1 oktober 2020 de Proxi-lening ingevoerd, waarmee Brusselse zelfstandigen en kmo’s geld kunnen lenen bij particulieren, die genieten van een belastingkrediet. 

Via de proxi-lening kan je geld lenen bij familie en vrienden. De kredietnemer en de kredietgever moeten hiervoor een overeenkomst afsluiten. Meer info over de voorwaarden en een model van de overeenkomst kan je raadplegen via de website van het Brussels Gewest.

Subsidies van de VGC

De VGC houdt geen rekening met verminderde resultaten wegens de impact van de coronacrisis en betaalt de toegekende subsidies in 2020 volledig uit. Ook toegekende subsidies voor evenementen en projecten, waarvoor al bewezen kosten werden gemaakt, maar die afgelast werden wegens de epidemie, worden uitbetaald. De verslaggeving over het jaar 2020 zal binnen deze context geëvalueerd worden.  

Premie voor uitzendkrachten uit de culturele sector

De Brusselse regering heeft in een Besluit van 16 september 2021 houdende invoering van uitzonderlijke steun voor de uitzendkrachten in de culturele sector beslist om een eenmalige premie toe te kennen van 1.500 tot 3.000 euro aan natuurlijke personen die als uitzendkracht ingeschakeld werden in de culturele sector tussen 1 januari 2019 en 1 januari 2021.

De hoogte van de premie hangt af van het maximumbedrag aan netto-inkomsten dat werd verkregen in de periode van 1 januari 2021 tot 30 juni 2021:

  • Premie van 1.500 euro: maximum 8.000 euro netto-inkomsten
  • Premie van 2.250 euro: maximum 6.000 euro netto-inkomsten
  • Premie van 3.000 euro: maximum 4.500 euro netto-inkomsten

Ook vervangingsinkomsten (zoals een werkloosheidsuitkering of invaliditeitsuitkering) worden in rekening gebracht.

Je kan de premie aanvragen via de website van Actiris tot 17 oktober 2021.

Premie om te exposeren op een virtuele beurs

Zelfstandigen en kmo’s die aan de voorwaarden voldoen en hun vestigingseenheid op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben, kunnen bij Brussel Economie en Werkgelegenheid een premie van maximaal 10.000 euro aanvragen indien zij exposeren op een virtuele beurs en hun goederen daar aanbieden. De beurs kan gebruikt worden om kosten te vergoeden. 

Via deze website kan je de exacte voorwaarden terugvinden en kan je nagaan of jouw onderneming of kmo in aanmerking komt voor deze steunmaatregel.

Advies en ondersteuning

Hub.brussels, het Brussels Agentschap voor Bedrijfsondersteuning, geeft advies aan bedrijven om hen doorheen de crisis te loodsen. 

 

De Wet van 29/05/20 “houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19-pandemie” stelt vergoedingen die door de gewesten, gemeenschappen, provincies of gemeenten toegekend zijn in de periode van 15 maart tot 31 december 2020, om de economische gevolgen van het coronavirus te compenseren, vrij van belastingen. De FOD Financiën heeft daarvoor een nieuwe fiche opgesteld: ‘Fiche 281.99. Inlichtingen openbare diensten – Gewesten, Gemeenschappen, Provincies, Gemeenten – COVID-steunmaatregelen W 29.05.2020, art. 6’. De openbare besturen moeten die fiche ten laatste op 29 juni 2021 ingevuld terugbezorgen via Belcotax-on-web.

Coronalijn ☎️

Heb je korte, punctuele corona-gerelateerde juridische of zakelijke vragen? Dan kan je terecht op onze coronalijn: 02 534 18 24. Dit nummer is van maandag tot vrijdag bereikbaar van 9u tot 13u. 

Crisisbegeleiding

Hoe krijg je grip op deze nieuwe realiteit? Hoe herdenk en hervorm je je onderneming? Waar liggen de valkuilen en waar liggen de kansen?

Cultuurloket helpt jou hierbij. Met onze crisisbegeleiding zoeken we samen met jou een weg uit deze crisis en bouwen we aan een duurzaam model.