Op deze website vind je de (meeste) steunmaatregelen die van toepassing zijn in Brussel. Daar kun je ook inschrijven op de nieuwsbrief van 1819.brussels, om op de hoogte te blijven van de Brusselse steunmaatregelen.  

Op 20 juli 2021 heeft de Brusselse regering aangekondigd om een nieuw steunpakket toe te kennen aan de evenementen-, cultuur-, toerisme- en sportsector, de discotheken, de horeca en hun belangrijkste toeleveranciers. Het zou gaan om een steunpakket van 66 miljoen euro. De details van deze steunmaatregelne zullen begin september gecommuniceerd worden.

Een overzicht van de Brusselse steunmaatregelen:

Steun voor festivals, stoeten en processies

De Vlaamse Regering geeft steun aan organisatoren van festivals, stoeten en processies, die inzetten op innovatie om de corona-uitdagingen het hoofd te bieden. De organisator moet gevestigd zijn in Vlaanderen of in Brussel. Het evenement moet plaatsvinden tussen 15 juni 2021 en 31 oktober 2021. Zowel vennootschappen, zelfstandigen als vzw’s komen in aanmerking. 

Je kunt de steun vanaf 15 tot 22 maart om 12 uur aanvragen bij Toerisme Vlaanderen

Aanwervingspremie

Werkgevers die een Brusselse werkzoekende minstens halftijds en gedurende minstens zes maanden aanwerven, kunnen een premie krijgen. Het contract moet ondertekend worden vóór 1/01/22 en de effectieve aanwerving moet ten laatste op 01/03/2022 plaatsvinden. Het kan onder meer gaan om kunstenaars. In dat geval bedraagt de premie 500 euro per maand. 

Je moet de premie binnen de twee maanden nadat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst begonnen is aanvragen. 

Hier vind je meer informatie.

Handelshuurlening

Ondernemingen die financiële moeilijkheden hebben, kunnen een handelshuurlening krijgen van maximum vier maanden. De intrest bedraagt 2% per jaar. Voorwaarde is dat de verhuurder  minstens een maand huur kwijtscheldt. Je kunt de lening tot 16 november 2021 aanvragen bij Brussel Economie en Werkgelegenheid.

Verhuurders van panden voor professioneel gebruik, die de huur voor de maand maart, april en/of mei 2021 kwijtschelden, krijgen een belastingvermindering van 30% op de kwijtgescholden huur.

Een nieuw wetsontwerp voorziet in een verlenging van deze regeling voor de maanden juni, juli, augustus en september op voorwaarde dat de onderneming minstens één dag verplicht heeft moeten sluiten in de maand waarvoor de huur kwijtgescholden wordt.

Economische-expansiesteun

Versnelde verwerking en uitbetaling van economische-expansiesteun voor onder meer de evenementensector en de culturele sector.  

Kaskrediet

Recover is een kaskrediet aan zelfstandigen en handelsvennootschappen, van maximum 15.000 euro, tegen een intrest van 1,75% en terug te betalen binnen de drie jaar. 

Tetrapremie+

Ondernemingen in onder meer de cultuur- en evenementensector kunnen een tetrapremie krijgen. Voorwaarden zijn (behoudens wijzigingen):

  • In 2019 een omzet hebben behaald van meer dan 25 000 euro (of meer indien meerdere vestigingen): niet van toepassing indien de onderneming in 2019 of 2020 werd opgericht.
  • Minstens 25% tot 40% omzetverlies hebben geleden tussen het tweede en het vierde kwartaal van 2020 vergeleken met het tweede tot het vierde kwartaal van 2019

Je kon de premie aanvragen vanaf van 2 juni tot en met 30 juni.

Proxi-lening

Brussel heeft bij Besluit van 1 oktober 2020 de Proxi-lening ingevoerd, waarmee Brusselse zelfstandigen en kmo’s geld kunnen lenen bij particulieren, die genieten van een belastingkrediet. 

Via de proxi-lening kan je geld lenen bij familie en vrienden. De kredietnemer en de kredietgever moeten hiervoor een overeenkomst afsluiten. Meer info over de voorwaarden en een model van de overeenkomst kan je raadplegen via de website van het Brussels Gewest.

Oxygen-lening

Brusselse ondernemingen kunnen onder bepaalde voorwaarden een Oxygen-lening aangaan van € 10.000 tot € 100.000, met een intrest van 1,75%, om hun bedrijfskapitaal aan te vullen, voorraden aan te kopen, investeringen te doen of achterstallige betalingen te verrichten.

Vzw’s die erkend zijn als ‘ondernemingen van de sociale economie’, komen ook in aanmerking.

Premie voor contactberoepen en niet-essentiële sectoren

De Brusselse regering heeft een nieuwe premie gelanceerd voor ondernemingen die vanaf 27 maart gedurende een maand verplicht gesloten moesten zijn of slechts beperkt open konden gaan.

Het bedrag van de premie is afhankelijk van het type activiteiten (1.500 euro voor niet essentiële activiteiten zoals oa. de detailhandel in muziekinstrumenten, audio- en video-opnamen, nieuwe kunstvoorwerpen en fotografische artikelen). Een overzicht van de ondernemingen met hun NACE-codes die in aanmerking komen kan je hier vinden.

Je kan de premie hier aanvragen tot 28 juli 2021.

Subsidies van de VGC

De VGC houdt geen rekening met verminderde resultaten wegens de impact van de coronacrisis en betaalt de toegekende subsidies in 2020 volledig uit. Ook toegekende subsidies voor evenementen en projecten, waarvoor al bewezen kosten werden gemaakt, maar die afgelast werden wegens de epidemie, worden uitbetaald. De verslaggeving over het jaar 2020 zal binnen deze context geëvalueerd worden.  

Advies en ondersteuning

Hub.brussels, het Brussels Agentschap voor Bedrijfsondersteuning, geeft advies aan bedrijven om hen doorheen de crisis te loodsen. 

Daarnaast zijn er een aantal ondersteunende diensten die je kunnen helpen om je bedrijf overeind te houden of opnieuw op te starten.

Via deze mailinglijst kun je vragen op de hoogte gehouden te worden van de Brusselse steunmaatregelen.  

De Wet van 29/05/20 “houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19-pandemie” stelt vergoedingen die door de gewesten, gemeenschappen, provincies of gemeenten toegekend zijn in de periode van 15 maart tot 31 december 2020, om de economische gevolgen van het coronavirus te compenseren, vrij van belastingen. De FOD Financiën heeft daarvoor een nieuwe fiche opgesteld: ‘Fiche 281.99. Inlichtingen openbare diensten – Gewesten, Gemeenschappen, Provincies, Gemeenten – COVID-steunmaatregelen W 29.05.2020, art. 6’. De openbare besturen moeten die fiche ten laatste op 29 juni 2021 ingevuld terugbezorgen via Belcotax-on-web.

Coronalijn ☎️

Heb je korte, punctuele corona-gerelateerde juridische of zakelijke vragen? Dan kan je terecht op onze coronalijn: 02 534 18 24. Dit nummer is van maandag tot vrijdag bereikbaar van 9u tot 13u. 

Crisisbegeleiding

Hoe krijg je grip op deze nieuwe realiteit? Hoe herdenk en hervorm je je onderneming? Waar liggen de valkuilen en waar liggen de kansen?

Cultuurloket helpt jou hierbij. Met onze crisisbegeleiding zoeken we samen met jou een weg uit deze crisis en bouwen we aan een duurzaam model.