Wat is het?

Het verbod op voorstellingen en concerten en de sluiting van de horeca hebben een forse daling van de auteurs- en naburige rechten van componisten, muzikanten, toneelschrijvers, choreografen enz. meegebracht.

De wet van 4 juli 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de Covid-19-pandemie voorziet in een compensatieregeling voor het inkomstenverlies van auteurs en uitvoerende kunstenaars. De collectieve beheersvennootschappen staan in voor de verdeling van een bedrag van 19.107.088 euro

De vergoeding zal 70% van de verloren auteursrechten compenseren. De compensatie zal minstens €150 en maximum €10.000 bedragen. Indien de opstelsom van de compensaties per referentiejaar minder dan €150 bedraagt, zal SABAM niet uitbetalen. 

Voorwaarden?

Via deze link vind je de verschillende toepassingsvoorwaarden die SABAM vooropstelt bij de toekenning van de compensatievergoeding: 

 • De vergoeding dient als compensatie voor verloren auteursrechten in referentiejaren 2020 en 2021. 
 • Het referentiebedrag zijn de auteursrechten ontvangen in de periode 2017-2019. 
 • De compensatie wordt berekend aan de hand van 4 mechanismen:
  • De compensatie wordt automatisch berekend: 
   • Geannuleerde/uitgestelde concerten & theatervoorstellingen
   • Gebruik van werken in horeca- en handelszaken
  • De compensatie wordt op basis van bewijsstukken berekend:
   • Indien je geen lid was van SABAM in 2017-2019 of indien je werken in die periode niet of nauwelijks werden gespeeld
   • Voor de overige projecten wordt een forfaitaire compensatie voorzien
 • De compensatie staat open voor personen: 
  • die als natuurlijk persoon of éénpersoonsvennootschap geregistreerd staan bij SABAM én die fiscale woonplaats hebt op 1 juli 2021 in België;
  • inden je ingeschreven staat als vennootschap bij SABAM en fiscale woonplaats hebt in België, kan je enkel een compensatie krijgen voor gebruik van je werken in horeca- en handelszaken.

Aanvragen?

De aanvraag zal binnenkort kunnen gebeuren via MySabam. SABAM is momenteel nog bezig met het opstellen van de online-tool. 

SABAM communiceert dat het de compensatie tegen uiterlijk 31 december 2021 zal uitbetalen. 

Coronalijn

Cultuurwerkers, culturele organisaties en ondernemingen kunnen bij Cultuurloket terecht voor juridisch en zakelijk advies op maat

Aangezien de nood in de cultuursector hoog is openen we een specifieke coronalijn. Met corona-gerelateerde juridische of zakelijke vragen kan je terecht op het nummer 02 534 18 24. Dit nummer is van maandag tot vrijdag bereikbaar van 9u tot 13u. 

Voor andere juridische en zakelijke vragen verwijzen we naar het contactformulier .