Eénmalige financiële steun aan jonge kunstenaars uit West-Vlaanderen.

Wat is het?

Jonge kunstenaars die door COVID19 bepaalde projecten, voorstellingen of producties niet hebben kunnen uitvoeren dragen daar soms zware financiële gevolgen van. Het Fonds Strandschelp biedt hen de mogelijkheid van een éénmalige financiële ondersteuning ter compensatie van deze verloren inkomsten.

Deze éénmalige en uitzonderlijke financiële ondersteuning bedraagt minimaal 2.000 tot maximaal 4.000 euro. Het bedrag is afhankelijk van de toegang die aanvrager heeft tot andere fondsen of steunmaatregelen.
 

Voor wie?

De oproep richt zich op jonge kunstenaars tot 30 jaar die wonen en/of werken in West-Vlaanderen met specifieke aandacht voor jongeren die actief zijn binnen de Podiumkunsten (Dans, Muziek, Theater, …). 

Hoe aanvragen?

Het fonds wordt geherbergd door de Koning Boudewijnstichting via dewelke de steun kan aangevraagd worden tot 18 november.
 

Coronalijn

Cultuurwerkers, culturele organisaties en ondernemingen kunnen bij Cultuurloket terecht voor juridisch en zakelijk advies op maat

Aangezien de nood in de cultuursector hoog is openen we een specifieke coronalijn. Met corona-gerelateerde juridische of zakelijke vragen kan je terecht op het nummer 02 534 18 24. Dit nummer is van maandag tot vrijdag bereikbaar van 9u tot 13u. 

Voor andere juridische en zakelijke vragen verwijzen we naar het contactformulier .