Een noodfonds opgericht voor uitvoerende kunstenaars.

Wat is het?

 • PlayRight heeft een noodfonds opgericht voor uitvoerende kunstenaars (acteurs, muzikanten, …). Ze kunnen steun krijgen voor de maanden waarin opdrachten (opnames, optredens, …)  geannuleerd werden. Je kon een aanvraag doen tot 30 september.


  Indien aan de onderstaande voorwaarden voldaan is, kan Playright steun van max. 250 EUR/maand toekennen. De steun kan worden aangevraagd voor de maanden maart 2020 tot juli 2021. PlayRight maakt een totaalbedrag vrij van 360.000 EUR voor dit noodfonds. 

  Voorwaarden om in aanmerking te komen zijn: 
  • dat je lid geworden bent vóór 14 maart 2020 of een aanvraag tot lidmaatschap indiende voor deze datum, 
  • dat je meegewerkt hebt aan minstens drie film- of muziekopnames die je aangegeven hebt voordat je de aanvraag indient, 
  • dat tijdens de maand waarvoor je steun aanvraagt opdrachten werden geannuleerd als uitvoerend kunstenaar door de coronamaatregelen (vb. Opnamestudio, concerten, theater-, dans-, circus- of variétévoorstellingen) en dat je van deze annulaties een bewijs kan voorleggen,
  • dat je tussen maart 2020 en augustus 2021 niet verbonden bent geweest aan een werkgever door een arbeidsovereenkomst die minstens die volledige periode dekt en
  • dat je in de maand waarvoor je steun vraagt geen vervangingsinkomen (volledige werkloosheidsuitkering, pensioen, overbruggingsrecht als zelfstandige, …) krijgt hoger dan 
   • 1.342,12 EUR/maand (samenwonende met gezinslast)
   • 1099,54 EUR/maand (alleenwonende)
   • 1062,36 EUR (samenwonende zonder gezinslast)
     
 • PlayRight geeft ook financiële steun aan organisaties en projecten die de positie van de uitvoerende kunstenaar vooropstellen. Je kunt een aanvraag doen.

Coronalijn

Cultuurwerkers, culturele organisaties en ondernemingen kunnen bij Cultuurloket terecht voor juridisch en zakelijk advies op maat

Aangezien de nood in de cultuursector hoog is openen we een specifieke coronalijn. Met corona-gerelateerde juridische of zakelijke vragen kan je terecht op het nummer 02 534 18 24. Dit nummer is van maandag tot vrijdag bereikbaar van 9u tot 13u. 

Voor andere juridische en zakelijke vragen verwijzen we naar het contactformulier .