Brusselse premie voor culturele instellingen.

Wat is het?

De Brusselse culturele en creatieve instellingen zonder winstoogmerk die te lijden hebben onder de crisis worden door het Brussels Gewest ondersteund. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ze een premie van 4.000 euro krijgen. 

Instellingen die tijdens de zomermaanden de “Covid-19 premie Cultuur” van € 2.000 reeds hebben ontvangen, zullen automatisch opnieuw € 2.000 op de bankrekening zien verschijnen. 

Voor wie?

Elke instelling van de Brusselse culturele en creatieve sector die tussen 0 en 5 (maximum) voltijdse equivalenten (VTE's) in dienst heeft, een instelling zonder winstoogmerk is en onder een van de op de lijst vermelde NACE-codes valt. 

Interessant?

Deze premie kan niet gecumuleerd worden met een andere COVID-crisispremie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Vlaanderen of Wallonië, noch met middelen uit de noodfondsen van de Vlaamse, Franse of Duitstalige Gemeenschap.

Hoe aanvragen?

Meer informatie rond de modaliteiten en de aanvraagprocedure vind je hier.

Coronalijn

Cultuurwerkers, culturele organisaties en ondernemingen kunnen bij Cultuurloket terecht voor juridisch en zakelijk advies op maat

Aangezien de nood in de cultuursector hoog is openen we een specifieke coronalijn. Met corona-gerelateerde juridische of zakelijke vragen kan je terecht op het nummer 02 534 18 24. Dit nummer is van maandag tot vrijdag bereikbaar van 9u tot 13u. 

Voor andere juridische en zakelijke vragen verwijzen we naar het contactformulier .