Het indienen van een aangifte in de rechtspersonenbelasting is verplicht. 

Zelfs als je geen enkele inkomsten aan te geven hebt en je een zogenaamde “0” of “nihil” aangifte indient. Als je dit niet doet, riskeer je een boete van minstens 625 euro.

Termijn

De indieningstermijn wordt jaarlijks vastgesteld door de fiscus en situeert zich rond eind september-begin oktober.

Let op: de rechtspersonenbelasting volgt het kalenderjaar. Dat wil zeggen dat elk jaar het inkomen van het afgelopen kalenderjaar moet aangegeven worden. Als het boekjaar van een rechtspersoon niet gelijk loopt met het kalenderjaar (wat perfect mogelijk is), dan moet een aangepast financieel overzicht van het kalenderjaar worden bijgevoegd.
 

Hoe aangifte indienen?

De aangifte moet online gebeuren via biztax.

Een zeer kleine VZW moet een gedetailleerd overzicht van de uitgaven en ontvangsten meesturen.

 

Hoe je de aangifte concreet indient kan je hier lezen.