Het indienen van een aangifte in de rechtspersonenbelasting is verplicht. 

Zelfs als je geen enkele inkomsten aan te geven hebt en je een zogenaamde “0” of “nihil” aangifte indient. Als je dit niet doet, riskeer je een boete van minstens 625 euro.

Termijn

De indieningstermijn is in 2021 aangepast.  

Elke VZW heeft nu een termijn van 7 maanden, na afsluiting boekjaar, om de aangifte in te dienen. Als de uiterste datum van indiening op een zaterdag, zondag of feestdag valt, is de eerstvolgende werkdag de uiterste datum van indiening. 

Voorbeeld

VZW kunstenaarscollectief Oosthoek heeft een boekjaar dat loopt van 01.01 tot en met 31.12. De aangifte in de rechtspersonenbelasting zal moete gebeuren uiterlijk 7 maanden na afsluiting van het boekjaar, nl. 31.07. Dit is trouwens ook dezelfde termijn die geldt voor het neerleggen van de jaarrekening van de VZW.

Uitzondering 2021 

Let op: wegens de bijzondere omstandigheden die de Covid-19-crisis met zich meebrengt, zullen de VZW’s waarvan het boekjaar eindigt van 31 december 2020 tot en met 28 februari 2021 een bijkomende indieningstermijn tot en met 28 oktober 2021 kunnen genieten. 

Rechtspersonenbelasting volgt het kalenderjaar 

Let op: de rechtspersonenbelasting volgt het kalenderjaar. Dat wil zeggen dat elk jaar de inkomen van het afgelopen kalenderjaar moeten aangegeven worden. Indien het boekjaar van een rechtspersoon niet gelijk loopt met jet kalenderjaar (wat perfect mogelijk is), dan moet een aangepast financieel overzicht van het kalenderjaar worden bijgevoegd. 

Hoe aangifte indienen?

De aangifte moet online gebeuren via biztax.

Een zeer kleine VZW moet een gedetailleerd overzicht van de uitgaven en ontvangsten meesturen.

 

Hoe je de aangifte concreet indient kan je hier lezen.

Bijlagen

Een zeer kleine VZW moet een gedetailleerd overzicht van de uitgaven en ontvangsten meesturen.