Aanleiding

De wet van 17 februari 2021 voert een nieuwe regeling in i.v.m. de aangifte van buitenlandse onroerende goederen (bijvoorbeeld gronden, gebouwen, materialen,…) nadat het Europese Hof van Justitie België veroordeeld had voor de manier waarop inkomsten uit in het buitenland gelegen onroerende goederen belast werden.

Vanaf inkomstenjaar 2021 (aanslagjaar 2022) zal ook voor buitenlandse onroerende goederen gewerkt worden met een “kadastraal inkomen” (KI).

Dit heeft tot gevolg dat een aantal belastingplichtigen voortaan zelf spontaan aangifte zullen moeten doen van buitenlandse onroerende goederen zodat het KI en de belastbare basis berekend kan worden.

Welke VZW’s moeten buitenlandse onroerende goederen aangeven?

Die nieuwe regeling is niet alleen van toepassing op inwoners van ons land die onderworpen zijn aan de personenbelasting, ook bepaalde rechtspersonen (o.a. VZW’s) vallen onder de nieuwe regelgeving.

Wanneer de VZW een zakelijk recht (eigendomsrecht, recht van erfpacht, opstalrecht, recht van vruchtgebruik) op buitenlandse onroerende goederen (bijvoorbeeld gronden, gebouwen, materialen,…) heeft én de VZW bovendien onderworpen is aan de rechtspersonenbelasting (RPB), zal de nieuwe regeling van toepassing zijn en moet de VZW spontaan aangifte doen van buitenlandse onroerende goederen.

Op welk moment moeten die VZW’s buitenlandse onroerende goederen aangeven?

 • Wanneer er nu sprake is van een verkoop, successie, verwerving of andere wijziging in het zakelijk recht van buitenlandse onroerende goederen van een VZW (bijvoorbeeld: de VZW koopt een hotel in het buitenland, de VZW verkoopt een bouwgrond in het buitenland,…), moet de VZW binnen de vier maanden spontaan aangifte doen bij de FOD Financiën.
 • Wanneer de VZW het zakelijk recht verworven heeft tussen 31 december 2020 en 25 februari 2021, krijgt men langer dan vier maanden de tijd om de buitenlandse onroerende goederen aan te geven. Voor 30 juni 2021 moet men spontaan aangifte hebben gedaan bij de FOD Financiën.
 • Wanneer de VZW op 31 december 2020 al ‘eigenaar’ was, krijgt men nog langer de tijd om aangifte te doen. De buitenlandse onroerende goederen kunnen in dat geval aangegeven worden tot en met 31 december 2021.
 • Als de buitenlandse onroerende goederen al aangegeven werden voor het aanslagjaar 2020 of 2021, zal de VZW door de fiscale administratie gecontacteerd worden om informatie over te maken zodat men het KI kan bepalen.

Op welke manier moeten die VZW’s buitenlandse onroerende goederen aangeven?

De VZW kan de aangifte op drie manier indienen:

 • Online via MyMinFin (beschikbaar vanaf juni 2021)
 • Via een aangifteformulier dat per e-mail kan worden aangevraagd: foreigncad@minfin.fed.be
 • Via een aangifteformulier dat per brief kan worden aangevraagd (Administratie Opmetingen en Waarderingen – Cel buitenlands KI – Koning Albert II laan 33, bus 459 – 1030 Brussel)

Moet de VZW nog andere zaken aangeven?

Naast deze aangifte van buitenlandse onroerende goederen moeten nu ook aan aantal andere gebeurtenissen spontaan worden aangegeven:

 • de ingebruikneming of de verhuring, indien deze de ingebruikneming voorafgaat, van de nieuw opgerichte of herbouwde onroerende goederen;
 • de voltooiing van de werken aan de gewijzigde gebouwde onroerende goederen;
 • de verandering in de wijze van exploitatie, de omvorming of de verbetering van ongebouwde onroerende goederen;
 • de ingebruikstelling van nieuw of toegevoegd materieel of outillage, alsook de wijziging of de definitieve buitengebruikstelling van materieel of outillage.

Let op

Let op: deze aangifte dient te gebeuren binnen de 30 dagen.

Ook wanneer een VZW die onderworpen was aan de vennootschapsbelasting overschakelt naar de rechtspersonenbelasting zal die VZW dit moeten aangeven. Ook hier geldt een termijn van 30 dagen.

Wat als de VZW de verplichte aangifte niet doet?

Wanneer de VZW de aangifteverplichtingen niet (tijdig) nakomt, kan er een administratieve geldboete van minstens 250 euro en maximaal 3.000 euro opgelegd worden.

Image
Buitenlandse onroerende goederen in je VZW