De RSZ heeft een aantal maatregelen genomen voor werkgevers:

Werkgevers die verplicht moesten sluiten als gevolg van de ministeriële besluiten van 28 oktober en 1 november 2020, of die zwaar zijn getroffen door de coronamaatregelen, zullen een tegemoetkoming krijgen die overeenstemt met de verschuldigde netto patronale basisbijdragen en de patronale solidariteitsbijdrage voor studenten, verschuldigd voor het derde kwartaal 2020. 
 

Werkgevers die moeilijkheden hebben om hun sociale bijdragen te betalen, kunnen bij de RSZ een afbetalingsplan vragen. Voor alle kwartalen van 2020, voor de bijdragen voor het vakantiegeld van 2019 en voor bepaalde wijzigingen van bijdragen kun je een uitzonderlijk minnelijk afbetalingsplan krijgen, tot 24 maanden en zonder intrest.

Coronalijn

Cultuurwerkers, culturele organisaties en ondernemingen kunnen bij Cultuurloket terecht voor juridisch en zakelijk advies op maat

Aangezien de nood in de cultuursector hoog is openen we een specifieke coronalijn. Met corona-gerelateerde juridische of zakelijke vragen kan je terecht op het nummer 02 534 18 24. Dit nummer is van maandag tot vrijdag bereikbaar van 10u tot 18u. 

Voor andere juridische en zakelijke vragen verwijzen we naar het contactformulier .