Zelfstandigen kunnen de betaling van sociale bijdragen één jaar uitstellen.

Wat is het?

De maatregel geldt voor de voorlopige bijdragen van het eerste, tweede, derde en vierde kwartaal van 2021 en voor de regularisatiebijdragen van kwartalen van 2019 die vervallen op 31 maart 2021, 30 juni 2021, 30 september 2021 en 31 december 2021.

Ter info: als je een jaar uitstel van betaling hebt gekregen voor de voorlopige bijdragen van 2020 en de regularisatiebijdragen van 2018 die in de loop van 2020 moesten betaald worden, en je deze bijdragen ook in 2021 niet kunt betalen, kun je bij je socialeverzekeringsfonds een afbetalingsplan vragen, en een verzoek indienen om af te zien van verhogingen.

Voor wie?

Zelfstandigen in hoofd- en bijberoep.

Interessant?

De mogelijkheid om je bijdragen zonder bijkomende kosten uit te stellen is interessant als je wegens financiële problemen nog andere belangrijke facturen te betalen hebt. Maar uitstel is geen afstel, dus wees je bewust dat deze bijdragen op een latere datum erbij komen.

Hoe aanvragen?

Je kan de aanvraag voor het derde kwartaal van 2021 indienen bij je sociaal verzekeringsfonds vóór 15 september 2021. De aanvraag voor het vierde kwartaal moet je indienen vóór 15 december 2021.

De aanvraag moet minstens de volgende inlichtingen bevatten:

  • naam, voornaam en woonplaats van betrokkene;
  • naam en zetel van zijn bedrijf;
  • ondernemingsnummer;
  • een motivering over de moeilijkheden die de aanvrager ondervindt door het coronavirus (minstens een duidelijke verklaring op eer).

Voor meer informatie kan je terecht op de site van de RSVZ.
 

Coronalijn

Cultuurwerkers, culturele organisaties en ondernemingen kunnen bij Cultuurloket terecht voor juridisch en zakelijk advies op maat

Aangezien de nood in de cultuursector hoog is openen we een specifieke coronalijn. Met corona-gerelateerde juridische of zakelijke vragen kan je terecht op het nummer 02 534 18 24. Dit nummer is van maandag tot vrijdag bereikbaar van 10u tot 18u. 

Voor andere juridische en zakelijke vragen verwijzen we naar het contactformulier .