Als er na de vereffening nog activa overblijven, dan krijgen deze een bestemming die aansluit bij het doel van de onderneming. 

Activa van vereniging of sociale onderneming

De overgebleven activa van een vzw of een (erkende) CVSO worden niet uitgekeerd aan haar bestuurders of leden. 

De algemene vergadering moet ervoor zorgen dat deze activa terechtkomen bij een doel dat zo dicht mogelijk aansluit bij het doel van de ontbonden vereniging of sociale onderneming. De statuten kunnen deze bestemming voorzien. 

Activa van vennootschap

De overgebleven activa van een vennootschap kunnen onder de vennoten verdeeld worden. 

Activa van stichting

De overgebleven activa moeten ook bestemd worden voor een doel dat zo dicht mogelijk aansluit bij het doel van de ontbonden stichting. 

De statuten van een stichting kunnen voorzien dat wanneer het belangeloos doel van de stichting is verwezenlijkt, de stichters of zijn rechthebbenden een bedrag gelijk aan de waarde van de goederen of de goederen zelf kunnen terugnemen die de stichter aan de verwezenlijking van dat doel heeft besteed. 

Opgelet

Als er na de vereffening toch nog activa opduiken, dan kan de vereffeningsprocedure heropend worden, op voorwaarde dat deze activa meer waarde hebben dan de kosten van de heropeningsprocedure.