Faillissement kan op twee manieren:

  1. De onderneming sluit
  2. De onderneming wordt overgenomen

Wat zijn de rechten van de werknemer?

1. De onderneming sluit

Wanneer het faillissement van de werkgever ertoe leidt dat de afdeling of de gehele organisatie gesloten wordt, dan heb je als werknemer bepaalde rechten op grond van de sluitingswet, nl. om:

  • geïnformeerd te worden over de sluiting door de werkgever;
  • een speciale bijkomende ontslagvergoeding;
  • betaald te worden door het Sluitingsfonds, wanneer de werkgever zijn werknemers niet meer kan uitbetalen.

2. De onderneming wordt overgenomen

Bij faillissement zal de arbeidsovereenkomst niet automatisch overgaan naar de overnemer. De nieuwe werkgever mag kiezen welke personeelsleden hij overneemt en welke niet.

Een werknemer zal worden beschouwd als ‘overgenomen personeel’ na een faillissement wanneer zij in dienst genomen wordt door de overnemer:

  • na het faillissement maar voordat de overname van de activa (incl. werknemers) plaatsvindt;
  • hetzij op het ogenblik van de overname van de activa (incl. werknemers);
  • of binnen een termijn van 4 maanden na de overname van de activa (incl. werknemers).

Bij overname van het contract van de werknemer zullen de individuele en collectieve rechten als werknemer beschermd zijn. Zie bij Rechten bij 2. De afdeling of de organisatie wordt overgenomen in het artikel Je rechten als werknemer bij herstructurering.