Algemene subsidies voor elke sector. 

Deze subsidies zijn beschikbaar voor alle sectoren. Neem zeker een kijkje op de site van Vlaio waar je met de subsidiezoeker aan de slag kan.  

Een greep uit het aanbod:

Kmo- portefeuille 

Deze subsidie richt zich niet rechtstreeks tot onderzoek en ontwikkeling an sich, maar is eerder een ondersteuning voor de aankoop van diensten die rechtstreeks de kwaliteit of processen van je onderneming verbeteren. De  Kmo-portefeuille is het meest gekend onder de vorm van terugbetaling bij opleidingen, maar je kan ook beroep doen op extern advies. Er is een terugbetaling mogelijk van 30-40% van de kosten mits de adviesverstrekker daarvoor geregistreerd is.    

Subsidie onderzoeksproject 

Deze subsidie wil ondernemingen steunen bij grensverleggend onderzoek met de focus op kennisopbouw en hoog-risico onderzoek. Er is geen voorkeur voor bepaalde sectoren, toepassingsdomeinen of kennisgebieden. Het accent van een onderzoeksproject ligt in de opbouw van nieuwe, in jouw domein grensverleggende kennis, die nodig is om op termijn dit idee uit te werken tot nieuwe of verbeterde producten, processen of diensten of een combinatie daarvan. Op termijn moet de kennis die je opbouwt een duidelijk competitief voordeel opleveren en een positieve impact hebben op de verdere ontwikkeling van je onderneming, op vlak van tewerkstelling, investeringen en verankering in Vlaanderen.  

Er kan 25% tot 60% van de kosten gesubsideerd worden met een minimum van 100 000 euro.   

Ontwikkelingsproject  

Deze subsidie wil ondernemingen ondersteunen die een idee hebben dat mits realisatie op relatief korte termijn een positieve impact kan hebben op de positie van de onderneming, en bij gevolg ook voor de Vlaamse economie: investeringen, extra tewerkstelling, maatschappelijke impact.  De realisatie houdt een ontwikkelingstraject in waarvoor subsidie kan aangevraagd worden.   

Het gaat om een vernieuwend idee, product, proces of dienst die de onderneming kunnen veranderen of versterken op korte termijn. Hierbij komt ook een pilootinstallatie of demonstrator in aanmerking.  

De subsidie bedraagt 25% tot 50% van het ontwikkelingsbudget met een minimum van 25 000€.  

Europees SME-instrument  

Het Europees SME-instrument is een subsidie voor KMO’s die hun  technologische kennis willen commercialiseren en die over een groeipotentieel beschikken dat op termijn een internationale impact kan hebben. De subsidie verloopt in drie fasen:  

+fase 1: haalbaarheidsstudie over 6 maanden met een vaste subsidie van 50 000€  

+fase 2: innovatietraject van 1 tot 2 jaar waarbij max. 70% van het budget gesubsidieerd  

+fase 3: commercialisering en marktlancering (geen geld maar ondersteuning en netwerk)  

EFRO Europees fond voor regionale ontwikkeling 

Het Vlaamse EFRO-programma subsidieert projecten die het concurrentievermogen vergroten en de werkgelegenheid stimuleren.  

Momenteel loopt het programma voor 2014-2020. 

 

In dit webinar verkennen we de verschillende financieringsvormen die in een organisatie of onderneming kunnen toegepast worden: