Europa biedt verschillende subsidieprogramma’s en financieringsmogelijkheden. We beperken ons hier tot de subsidies rechtstreeks voor de cultuursector.  

Dit neemt niet weg dat jouw project ook kan kaderen in één van de andere programma’s zoals onderwijs. Het verbindingsagentschap Vleva – die zich de brug tussen Vlaanderen en Europa noemt – heeft een handige subsidiegids waar je alle Europese subsidiesprogramma’s en hun bijhorende oproepen terugvindt. 

Mobiliteit

Mobiliteit kadert in het presenteren of uitdragen van je werk over de landsgrenzen heen. Daarvoor maak je vervoer -en verblijfskosten die je (gedeeltelijk) kan terugbetaald krijgen in de vorm van een subsidie. 

On The Move is een organisatie die zich toespitst op netwerken en mobiliteit binnen Europa en de rest van de wereld. Je kan bij hen heel wat terugvinden over mogelijke financieringen en subsidies die lokaal rond dit thema bestaan. Zij hebben daarvoor publicaties per regio die je kan downloaden

Europa werkt een programma uit ter ondersteuning van mobiliteit tegen de volgende subsidieronde van 2021. Ondertussen lopen er verschillende projecten zoals i-Portunus en Artists in Architecture. 

Europese netwerken en samenwerkingsprojecten

Creative Europe is het 7-jarige subsidieprogramma dat vooral de internationale samenwerking wil bevorderen. Organisaties zijn actief in de podiumkunsten, beeldende kunsten, erfgoed, architectuur, design, audiovisuele media, enz. Ook beroepsverenigingen, onderzoekscentra, universiteiten, culturele instellingen en overheden komen in aanmerking. 

In 2021 wort het programma hernieuwd. Ondertussen kan je nog steeds op een aantal subsidies intekenen: 

Kleinschalige of grootschalige samenwerkingsprojecten:  
Samenwerkingsprojecten met respectievelijk 3 of 6 Europese organisaties die hun artistieke bereik over de grenzen willen uitbreiden.  

www.creativeeurope.be/nl/cultuur-subsidies 

Literaire vertalingen

Een subsidie voor uitgevers of uitgeverijen die een pakket van 3 tot 10 fictiewerken vertalen van een Europese taal naar een andere Europese taal. De kosten van vertaling, promotie en distributie kunnen maximaal voor 50% terugbetaald worden. 
www.creativeeurope.be/nl/subsidie/cat-1-literaire-vertalingen-2-jarige-projecten 

Ondernemerschap van jonge kunstenaars

Erasmus+ is vooral gekend voor de uitwisselingen van studenten. Zij hebben echter nog andere kernacties zoals samenwerking voor innovatie en goede praktijken. Projecten die ondernemerschap van jonge kunstenaars en artiesten ondersteunen, passen hier perfect in.  

 

Media

Er lopen 14 subsidielijnen voor media, zijnde de audiovisuele sector en videogames. 

Ze worden in 4 categoriën onderverdeeld: 

  • ontwikkeling & productie
  • distributie & vertoning
  • opleiding & filmeducatie
  • markttoegang & fondsen 

 

Specifieke fondsen

TorinoFilmLab  

Deze Italiaanse organisatie biedt hoog gekwalificeerde opleidingen aan voor filmmakers. Daarnaast bieden zij in samenwerking met Creative Europe enkele subsidies aan:  
 

Hubert Bals Fonds 

Dit fonds biedt verschillende subsidies om opvallende of dringende speelfilms door innovatieve en getalenteerde filmmakers uit Afrika, Azië, Latijns Amerika, het Midden-Oosten en delen van Oost Europa te ondersteunen. Specifiek het distributiefonds en het minoritair co-producent fonds moedigt Europese distributeurs en producenten aan om hieraan deel te nemen. 

World cinema fund Europe 

Dit Duitse fonds biedt verschillende subsidies voor fictie- documentaire- en animatielangspeelfilms uit Latijns-Amerika, Centraal-Amerika, de Caraïben, Afrika, het Midden-Oosten, de Kaukasus, Centraal Azië, Zuid-Oost Azie, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Belarus, Moldavië en Oekraïne. Er worden subsidies uitgereikt aan Europse co-producentenen distributeurs die hieraan deelnemen. 

ACM Ditribution 

Sinds 2012 ondersteunt het Aide aux cinemas du monde Fonds (ACM) fictie-, documentaire- of animatielangspeelfilms die internationaal gecoproduceerd zijn met Frankrijk. Voor internationale coproducties hebben zij een distributiefonds dat een deel van de disitributiekosten kan terugbetalen. 

IDFA Bertha Fund (IBF) 

Het IDFA Bertha Fund (IBF) is opgericht om de creatieve documentaire sector in Afrika, Azië, Latijns-Amerila, Midden-Oosten en delen van Oost-Europa te stimuleren door innovatieve documentaire projecten uit deze regio's te ondersteunen. Het fonds voorziet ontwikkelings-, productie en distributiesteun via twee verschillende fondsen: 

Internationaal coproductie- en distributiefonds. 

Eurimages 

Naast Creative Europe Media, bestaat er in Europa een ander fonds voor de audiovisuele sector, Eurimages. Dit wordt beheerd door de Raad van Europa en subsidieert coproducties tussen minimum twee Europese landen, en ondersteunt distributie en vertoning van Europees audiovisueel werk.  Er zijn 4 deadlines per jaar.