Europa biedt verschillende subsidieprogramma’s en financieringsmogelijkheden. We beperken ons hier tot de subsidies rechtstreeks voor de cultuursector.  

Opgelet

De Europese subsidieprogramma's liepen van 2014 tot 2020. Europa werkt nu de nieuwe subsidieprogramma's uit voor de periode 2021-2028. Van zodra die informatie beschikbaar is updaten we deze pagina.

Ben je benieuwd naar wat Europa te bieden heeft aan subsidies voor jouw project? Op deze pagina geven we een beknopt overzicht. 
Bekijk zeker ook de EU-Toolbox van het departement waar je op maat kan zoeken naar Europese subsidies voor cultuur die bij jouw project passen. 
 

Dit neemt niet weg dat jouw project ook kan kaderen in één van de andere programma’s zoals onderwijs. Het verbindingsagentschap Vleva – die zich de brug tussen Vlaanderen en Europa noemt – heeft een handige subsidiegids waar je alle Europese subsidiesprogramma’s en hun bijhorende oproepen terugvindt. 

Hou er echter rekening mee dat het huidige 7-jarig programma ten einde loopt waardoor er voor 2020 minder financieringsmogelijkheden zijn. We kijken uit naar de nieuwe programma’s voor 2021 die einde dit jaar bekend gemaakt worden. 
We houden je daarvan op de hoogte!

Bekijk de video "Europese subsidies voor dummies" van Vleva
 

Mobiliteit

Mobiliteit kadert in het presenteren of uitdragen van je werk over de landsgrenzen heen. Daarvoor maak je vervoer -en verblijfskosten die je (gedeeltelijk) kan terugbetaald krijgen in de vorm van een subsidie. 

On The Move is een organisatie die zich toespitst op netwerken en mobiliteit binnen Europa en de rest van de wereld. Je kan bij hen heel wat terugvinden over mogelijke financieringen en subsidies die lokaal rond dit thema bestaan. Zij hebben daarvoor publicaties per regio die je kan downloaden

Creative Europe

Creative Europe is hét subsidieprogramma voor internationale samenwerking in de culturele, creatieve en audiovisuele sectoren. Het bestaat uit 3 programmaonderdelen: cultuur, media en een cross-sectoraal luik.

Organisaties zijn actief in de podiumkunsten, beeldende kunsten, erfgoed, architectuur, design, audiovisuele media, enz. Ook beroepsverenigingen, onderzoekscentra, universiteiten, culturele instellingen en overheden komen in aanmerking. 
In 2021 wort het programma hernieuwd. Ondertussen kan je nog steeds op een aantal subsidies intekenen

Creative Europe CULTUUR richt zich op Europese samenwerkingsprojecten, literaire vertalingen, Europese netwerken en Europese platforms. Sinds kort gaat er ook meer aandacht naar de mobiliteit van artiesten en kunstenaars. Inspiratie opdoen? Bekijk de best practices brochures hier.

Enkele programma’s:

Kleinschalige of grootschalige samenwerkingsprojecten 
Samenwerkingsprojecten met respectievelijk 3 of 6 Europese organisaties die hun artistieke bereik over de grenzen willen uitbreiden.  

Literaire vertalingen 
Een subsidie voor uitgevers of uitgeverijen die een pakket van 3 tot 10 fictiewerken vertalen van een Europese taal naar een andere Europese taal. De kosten van vertaling, promotie en distributie kunnen maximaal voor 50% terugbetaald worden. 
www.creativeeurope.be/nl/subsidie/cat-1-literaire-vertalingen-2-jarige-projecten 

Subsidieaanvragen bij MEDIA zijn mogelijk voor ontwikkeling (fictie, animatie, docu en videogames), tv-productie, distributie, vertoning, festivals, trainingen en initiatieven ter bevordering van filmeducatie en markttoegang. 
 

Europa voor de burger

Dit programma richt zich op het herdenken van de Europese geschiedenis en het promoten van burgerparticipatie en democratie. Dit kan op verschillende manieren en is daarom vaak een optie voor culturele organisaties. 

Meer info via het Vlaams departement voor Cultuur.
 

Erasmus+

Erasmus is zoveel meer dan de uitwisseling van studenten uit het hoger onderwijs. Het programma zicht zich ook tot culturele organisaties die focussen op de non-formele vorming (vorming zonder officiële certificaten of diploma’s) rond cultureel bewustzijn, culturele diversiteit, sociaal-artistieke projecten, maatschappelijke betrokkenheid, … Doen deze organisaties dat naar volwassenen toe, dan kunnen personeelsleden/vrijwilligers zich op dit vlak (vaak gratis) professionaliseren in het buitenland via Erasmus+. Dit kan door er een nascholingscursus/seminarie/conferentie te volgen of jobshadowing in een relevante organisatie.

Onder hun tweede kernactie - samenwerking voor innovatie en goede praktijken - zijn er ook kansen voor creatieve projecten. Organisaties kunnen partnerschappen opzetten met buitenlandse collega’s waarin ze ervaringen en voorbeelden van goede praktijken uitwisselen of samenwerken in projecten die meer resultaat of productgericht zijn.

Binnen het Erasmus+ domein beroepsopleiding kunnen culturele organisaties het ondernemerschap van artiesten bevorderen.

Via Youth in Action probeert Erasmus+ internationale ontmoeting en uitwisselingen tussen jongeren te ondersteunen.

Meer info via EPOS (Onderwijs en vorming) of via JINT vzw (Jeugd). 
 

Erasmus voor jonge ondernemers

Dit programma geeft jonge ondernemers de kans om 1 tot 6 maanden in het buitenland ervaring op te doen bij een ervaren ondernemer. Het kan helpen om een portfolio uit te bouwen, te leren over het opmaken van prijzen, … 
De Europese Commissie financiert een deel van de kosten van de uitwisseling. Je kan je als ervaren ondernemer ook kandidaat stellen om stagiairs te begeleiden. 

Meer info.
 

European Solidarity Corps

Het European Solidarity Corps, onderdeel van Erasmus+, heeft als voornaamste doelstelling om jongeren en organisaties te betrekken in solidariteitsactiviteiten in de brede zin van het woord.

Je kan niet alleen jouw organisatie kandidaat stellen om vrijwilligers te ontvangen maar ook de omkadering van een betaalde stage wordt gefinancierd door het Corps.

Voor het European Solidarity Corps hoeft je project niet per se internationaal te gaan. Een lokaal project dat getrokken wordt door minimaal 5 jongeren (18-30 jaar) komt ook in aanmerking.
 
Het European Solidarity Corps is het ideale programma om je eerste stappen te zetten in Europese fondsen. Het aanspreekpunt voor Vlaanderen is JINT vzw (jint@jint.be). Neem een kijkje op www.europeansolidaritycorps.be voor meer inspriatie en een overzicht van alle mogelijkheden.
 

COSME

COSME is het Europees programma voor concurrentievermogen van ondernemingen en kmo’s. Het programma wil ondernemerschap aanmoedigen en ondersteunen. Projecten die erfgoed, kunst en cultuur gebruiken als katalysator voor economische groei in een bepaalde regio passen hier bijvoorbeeld ook onder. 

Er zijn nog enkele oproepen open voor projecten die starten in 2020. 
Meer info via de website van de Europese Commissie.
 

STARTS

STARTS brengt wetenschap, technologie en kunst samen. Dit initiatief van de Europese Commissie wordt gefinancierd door het Horizon2020 programma. De brede doelstelling van STARTS is wetenschappers, kunstenaars en ingenieurs samenbrengen om meer creatieve, inclusieve en duurzame technologieën te ontwikkelingen. Sla de handen in elkaar met een partner die al ervaring heeft met Horizon2020 projecten en vergroot zo jouw slaagkansen.

Specifieke fondsen

TorinoFilmLab  

Deze Italiaanse organisatie biedt hoog gekwalificeerde opleidingen aan voor filmmakers. Daarnaast bieden zij in samenwerking met Creative Europe enkele subsidies aan:  
 

Hubert Bals Fonds 

Dit fonds biedt verschillende subsidies om opvallende of dringende speelfilms door innovatieve en getalenteerde filmmakers uit Afrika, Azië, Latijns Amerika, het Midden-Oosten en delen van Oost Europa te ondersteunen. Specifiek het distributiefonds en het minoritair co-producent fonds moedigt Europese distributeurs en producenten aan om hieraan deel te nemen. 

World cinema fund Europe 

Dit Duitse fonds biedt verschillende subsidies voor fictie- documentaire- en animatielangspeelfilms uit Latijns-Amerika, Centraal-Amerika, de Caraïben, Afrika, het Midden-Oosten, de Kaukasus, Centraal Azië, Zuid-Oost Azie, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Belarus, Moldavië en Oekraïne. Er worden subsidies uitgereikt aan Europse co-producentenen distributeurs die hieraan deelnemen. 

ACM Ditribution 

Sinds 2012 ondersteunt het Aide aux cinemas du monde Fonds (ACM) fictie-, documentaire- of animatielangspeelfilms die internationaal gecoproduceerd zijn met Frankrijk. Voor internationale coproducties hebben zij een distributiefonds dat een deel van de disitributiekosten kan terugbetalen. 

IDFA Bertha Fund (IBF) 

Het IDFA Bertha Fund (IBF) is opgericht om de creatieve documentaire sector in Afrika, Azië, Latijns-Amerila, Midden-Oosten en delen van Oost-Europa te stimuleren door innovatieve documentaire projecten uit deze regio's te ondersteunen. Het fonds voorziet ontwikkelings-, productie en distributiesteun via twee verschillende fondsen: 

Internationaal coproductie- en distributiefonds. 

Eurimages 

Naast Creative Europe Media, bestaat er in Europa een ander fonds voor de audiovisuele sector, Eurimages. Dit wordt beheerd door de Raad van Europa en subsidieert coproducties tussen minimum twee Europese landen, en ondersteunt distributie en vertoning van Europees audiovisueel werk.  Er zijn 4 deadlines per jaar.