Hoe stoom je je als culturele ondernemer klaar voor de toekomst? 

Door de coronacrisis lag het culturele leven geruime tijd stil. Het dwong de culturele sector ook om zijn traditionele manier van werken te herzien en creatief aan de slag te gaan. Maar hoe kunnen we (sommige van) die veranderingen duurzaam verankeren? Hoe kun je je culturele businessmodel toekomstgericht transformeren?

Wat?

Om de cultuursector de ruimte te geven om hierover na te denken, lanceert de Vlaamse overheid het Innovatiemechanisme. Dat is een eenmalige forfaitaire subsidie die je als professional in de cultuursector kunt aanvragen om jouw businessmodel te innoveren.

De subsidie is gekoppeld aan een zelfevaluatietool. Via die tool kom je te weten waar mogelijke innovatiekansen liggen en kun je er actief op inspelen. Wil je alvast wat inspiratie opdoen, lees dan gerust de startnota erop na.

Onder innovatie verstaat het Departement CJM: het origineel vernieuwen van producten, diensten, methoden, markten, organisatievormen, marketingmethoden en werkprocessen, of enkele eigenschappen daarvan. Innovatie betreft dus een vernieuwend idee, inclusief de exploitatie van dat idee.

Onder cultureel businessmodel verstaat het Departement: de manier waarop een culturele organisatie een bepaalde waarde creëert, die aan haar 'klanten' levert, en hoe ze daarmee opbrengsten genereert. Of kortweg: hoe je als culturele ondernemer je activiteiten organiseert en je klanten van dienst bent.

Voor wie?

Rechtspersonen, eenmanszaken en natuurlijke personen komen in aanmerking voor het Innovatiemechanisme als ze aan de voorwaarden voldoen beschreven in het reglement.

Rechtspersonen en eenmanszaken:

  • Je hebt een actieve exploitatiezetel in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.
  • Jouw organisatie of eenmanszaak is op het ogenblik van de aanvraag actief en is niet in staat van faillissement, stopgezet, of in vereffening.  
  • Je bent actief binnen een van deze NACEBEL-codes en je bent professioneel actief in de Vlaamse cultuursector.
  • Jouw organisatie of eenmanszaak heeft voor 15 september 2021 geen aanvraag ingediend bij de kmo-portefeuille van VLAIO voor het begrotingsjaar 2021. 

Wat is een NACEBEL-code? Hier vind je meer info. 

Loontrekkenden:

  • Jouw woonplaats ligt in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.  

EN

  • Je levert prestaties als kunstenaar en je hebt binnen de referentieperiode van 1 januari 2019 tot de aanvraagdatum minimaal 60 arbeidsdagen (of gelijkwaardig op basis van de cachetregeling) artistiek gewerkt. 

OF

  • Je hebt minimaal 60 arbeidsdagen gepresteerd binnen de referentieperiode van 1 januari 2019 tot de aanvraagdatum binnen een van de hieronder opgesomde paritaire comités: PC 304, PC 200, PC 227, PC 303, PC 329.

OF

  • Je hebt minimaal 60 arbeidsdagen gepresteerd binnen de referentieperiode van 1 januari 2019 tot de aanvraagdatum via een interimkantoor voor een opdrachtgever die gevestigd is in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad van wie de activiteiten vallen binnen de opgesomde NACEBEL-codes

Hoe­veel?

Het Innovatiemechanisme is een eenmalige forfaitaire subsidie die dient om kosten voor diensten en/of lonen te dekken, verbonden aan de innovatie van je businessmodel. Investeringen en afschrijvingen zijn altijd uitgesloten. De subsidie bedraagt: 

  • 7500 euro voor een organisatie.
  • 2750 euro voor een eenmanszaak of loontrekkende.

Het totale beschikbare budget voor het Innovatiemechanisme bedraagt 5 miljoen euro.

Voor­waar­den?

Raadpleeg het reglement en het document met veelgestelde vragen van het Departement voor meer uitleg over de voorwaarden.

Vul ook het verplichte formulier in met betrekking tot de de-minimissteun en bewaar dit voor de subsidieaanvraag.

Hoe en wan­neer aan­vra­gen?

Je kunt geen aanvraag meer indienen voor het Innovatiemechanisme. De middelen voor het Innovatiemechanisme zijn sinds 29 oktober uitgeput. 

Vragen?

Ga voor meer info naar de website van het Departement

Heb je nog andere vragen over deze subsidie? Raadpleeg het document met veelgestelde vragen van het Departement.

Vind je het antwoord daar niet terug? Bel naar het gratis nummer 1700 of stuur een e-mail via het contactformulier.

Herbekijk hier ons webinar 'Innovatie in cultuur', waar de nieuwe subsidielijn werd toegelicht en dieper ingaan op wat innovatie voor de cultuursector kan betekenen: