Het Kunstendecreet maakt een onderscheid tussen werkingssubsidies, projectsubsidies en beurzen.

Subsidies uit het Kunstendecreet ondersteunen professionele kunstenaars. Binnen het decreet zijn er verschillende mogelijkheden om financiële ondersteuning te krijgen.

Nieuwe regels vanaf 1 januari 2022

Op 1 januari 2022 treed het nieuwe Kunstendecreet in werking. Daarover vind je hier meer info. 

In dit artikel bespreken we de regels van het 'oude' Kunstendecreet. 

Werkingssubsidie  

Een organisatie waarbij de aard van de werking gebaat is bij een vijfjarige, en dus meer continue, ondersteuning kan een werkingssubsidie aanvragen.   

Enkel voor rechtspersonen met niet-commercieel karakter.

Projectsubsidie 

Een projectsubsidie ondersteunt allerhande initiatieven die in tijd en doelstelling beperkt zijn. Denk aan de creatie en spreiding van een voorstelling; een tweejarige opstart van de werking van bijvoorbeeld een managementbureau; een tijdelijke tentoonstelling; een concerttournee in het buitenland; een lezingenreeks; een publicatie.  Een projectsubsidie beantwoordt ook aan één of meer van de 5 functies.

Projecten kunnen zowel kort- als langlopend zijn, met een maximum van 3 jaar. 

Beurzen

Kunstenaars, ontwerpers (zoals architecten of desingers) en muzikanten die nieuwe ideëen willen ontwikkelen, zich verdiepen, kunnen hiervoor een beurs aanvragen.

Deze beurs kan kortlopend zijn of langlopend. De meerjarige beurs is eerder voor professionelen die minstens drie jaar actief zijn. Bij beurzen komt enkel de functie ‘ontwikkeling’ in aanmerking. Zodra en een presentatie aan te pas komt wordt het een projectsubsidie.

Projectsubsidie voor internationale netwerkorganisaties 

Een subsidie voor organisaties (rechtspersonen) met een internationale uitstraling en een breed draagvlak binnen de culturele sector.  Focus op kwaliteit, draagvlak, uitwisseling en samenwerking. Deze subsidie kan doorlopend aangevraagd worden maar 2 maanden voor de aanvang van het project.  

Residentietoelage 

De Vlaamse overheid heeft een samenwerking met een aantal internationale residenties die de gelegenheid bieden aan kunstenaars om buiten hun geografische comfort zone zich te focussen op hun werk. Naargelang de residentie wordt daarbij ook begeleiding aangeboden.  

De indiendatum is eveneens afhankelijk van de gekozen residentie.  

Elke kunstenaar, elke discipline komt in aanmerking, je kiest zelf welke residentie bij je profiel past.

Tussenkomst buitenlands publiek presentatiemoment 

Kunstenaars of organisaties met rechtspersoonlijkheid kunnen een subsidie van maximaal 7000 euro aanvragen voor de kosten die gelinkt zijn aan een buitenlandse tentoonstelling of optreden.

Het gaat dan over reis- en verblijfskosten of materialen die daarvoor moeten voorzien worden. Het gaat niet over de creatie van een werk. Deze subsidie kan doorlopend aangevraagd worden doch minsten 2 maanden voor het presentatiemoment.  

 

In dit webinar verkennen we de verschillende financieringsvormen die in een organisatie of onderneming kunnen toegepast worden: