In Vlaanderen kan je subsidies aanvragen voor Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk.

De Federatie is belangenbehartiger voor het socio cultureel volwassenwerk en de amateurkunsten. Het steunpunt voor het sociaal cultureel volwassenen werk is Socius

Het sociaal-cultureel volwassenwerk decreet biedt werkings- en projectsubsidies

 

Werkingssubsidies 

Sociaal-culturele organisaties met werking in Vlaanderen (en Brussel) 

De Vlaamse Regering wil de volgende organisaties ondersteunen: sociaal-culturele volwassenenorganisaties die vanuit een civiel perspectief en met respect voor de gemeenschappelijke sokkel van waarden, fundamentele rechten en vrijheden, een betekenisvolle bijdrage leveren aan de emancipatie en dialoog van mensen en groepen, aan de versterking van een duurzame, inclusieve, solidaire en democratische samenleving door sociaal-culturele participatie en gedeeld burgerschap van volwassenen te bevorderen en gedeelde samenlevingsvraagstukken tot publieke zaak te maken. Hiervoor ontwikkelen en verspreiden zij praktijken die hierop een werkend antwoord kunnen bieden. 
 

Sociaal-culturele organisaties met werking in specifieke regio's

Per beleidsperiode kan de Vlaamse Regering subsidies toekennen aan sociaal-culturele volwassenenorganisaties die een werking ontplooien in specifieke regio's. Per regio (of voor verschillende regio's samen) wordt één sociaal-culturele volwassenenorganisatie gesubsidieerd. 

Over welke regio's gaat het? 

  • het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad 
  • de arrondissementen Antwerpen, Mechelen, Turnhout, Halle-Vilvoorde, Leuven, Aalst-Oudenaarde, Sint-Niklaas-Dendermonde, Gent-Eeklo, Brugge, Ieper-Veurne-Oostende, Kortrijk-Roeselare-Tielt 
  • de provincie Limburg 

Deze organisaties zijn pluralistisch en ontwikkelen een sociaal-culturele werking rond de vier functies. Het is van belang dat de werking zich richt op sociaal-culturele participatie van iedereen binnen de regio en dit binnen het bereik brengt van zo veel mogelijk inwoners met een doordachte werking naar specifieke gemeenschappen, doelgroepen en kansengroepen. De werking moet afgestemd zijn op de culturele en maatschappelijke context van de regio, inzetten op wat relevant is voor de regio en ook zo veel als mogelijk complementair zijn aan de werking van andere spelers. 

 

Projectsubsidies   

Een project moet kansengroepen toeleiden naar culturele, jeugdwerk- of sportieve activiteiten, of moet uitgaan van een kansengroep. Projecten voor of door volgende kansengroepen komen in aanmerking: personen met een handicap, gedetineerden, personen in armoede, personen met een diverse etnisch-culturele achtergrond, gezinnen met kinderen (het gaat hier om projecten die gezinsgebonden participatie stimuleren voor gezinnen met in hoofdzaak kinderen jonger dan 18 jaar).  

 

In dit webinar verkennen we de verschillende financieringsvormen die in een organisatie of onderneming kunnen toegepast worden: